Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 8
(paraiškų teikimas iki 2021 m. kovo 26 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 3 vietos projektų paraiškas pagal Kvietimą Nr. 8. Prašoma paramos suma 116 989,00 Eur.  Kvietimas Nr. 8 vyko 2021 m. kovo 26 d. 15 val.  Kvietimo biudžetas – 117 077,00 Eur.  Visa susijusi informacija žemiau.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Skelbiame informaciją apie Kvietimo Nr. 8 finansuotų projektų įgyvendinimą

Visi Kvietimo Nr 8 dokumentai

Bendras kvietimas

Skelbiame Kvietimo Nr 8 informaciją ir paraiškai reikalingus dokumentus.

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.