Visa informacija apie kvietimą

Kvietimas Nr. 12
(paraiškų teikimas nuo 2023 m. gegužės 19  d. iki birželio 22 d.)

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 1 vietos projekto paraišką pagal Kvietimą Nr. 12. Prašoma paramos suma 94 886,76 Eur.  Kvietimas Nr. 12 vyko 2023 m. gegužės 19 d. iki birželio 22 d.  Visa susijusi informacija žemiau.

Visi Kvietimo Nr. 12 dokumentai

Projektų vertinimas

Čia skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 12 pateiktų paraiškų vertinimą.

Informacija apie Kvietimo Nr. 12 registruotas paraiškas

Gauta 1 paraiška. Paraišką pareiškėjas atsiėmė.

Finansuotų projektų įgyvendinimas

Čia bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 12 finansuotų projektų įgyvendinimą

  • Bus skelbiama informacija apie Kvietimo Nr. 12 įgyvendinamus vietos projektus
  • Kitų kvietimų finansuotų projektų aprašymai – svetainės skiltyje „Vietos projektai“

Druskininkų vietos veiklos grupė

Visi kvietimai

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.