Pažangus kaimas

Kviečiame kurti savo bendruomeninės organizacijos pažangaus kaimo strategiją

Pažangus kaimas

Startuoja projektas „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas“

Projektu siekiama skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką Druskininkų, Kauno r., Panevėžio r. ir Lazdijų r. savivaldybėse.

Šiose keturiose savivaldybėse artimiausiu metu bus atrinktos 28 kaimo bendruomeninės organizacijos, kurios turės unikalią galimybę su ekspertų pagalba kurti savo bendruomeninės organizacijos strategijas, skatinti diskusijas savo vietovėse aktualiais bendruomenei klausimais.

Druskininkų savivaldybėje šiuo metu skelbiame atranką. Net 6 bendruomeninės organizacijos projekto dėka turi galimybę dalyvauti kuriant savo strategijas (ne 80 lapų dokumentą, o realų ir trumpą savo organizacijos krypčių, veiklų planą). Tai puiki galimybė sukviesti vietos žmones kalbėtis, ko norite ir kaip veiksite kartu.

PROJEKTU BENDRUOMENĖMS SIŪLOME:

  1. 5 renginius po 4 val. (mokymus) jūsų bendruomeninėje organizacijoje su profesionaliais lektoriais, kurių tikslas kartu su jumis parengti bendruomeninės organizacijos veiklos strategiją.
  2. Išvykas į kitas bendruomenines organizacijas, kitų VVG teritorijose (Panevėžio r., Kauno r. , Lazdijų r. ) pasisemti idėjų.

Veiklos prasideda jau rugsėjo mėnesį! Lektoriai į atrinktas bendruomenes atvyks darbo dienomis. Renginys gali prasidėti 10 val. arba kitu laiku, bet ne vėliau kaip 16 val. (trukmė 4 val.)(žmonės gali prisijungti ir po darbo)

Laukiame susidomėjusių bendruomenių skambučių.  Viską papasakosime ir paaiškinsime detaliau!

Kvietimas dalyvauti projekte išsiųstas visų bendruomenių pirmininkams.

Bendruomenės savo norą dalyvauti projekte gali išreikšti  iki rugsėjo 13 d. (pirmadienio). Daugiau informacijos el. p. vvg@druskininkai.lt arba skambinkite tel. 8 61584052 (Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė). 

Kurkime savo kraštą kartu!

Projektas finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.

Projekto vykdytojas Kauno rajono vietos veiklos grupė. Druskininkų VVG kartu su Dzūkijos VVG ir  Panevėžio r. VVG. yra projekto partneriai.