Visuotinis narių susirinkimas

Kviečiame į Druskininkų vietos veiklos grupės visuotinį narių susirinkimą

Visuotinis narių susirinkimas

Balandžio 29 d. organizuojamas Druskininkų vietos veiklos grupės narių susirinkimas

Susirinkimas vyks 15 val. nuotoliniu būdu – naudojant TEAMS programą.

Darbotvarkė:

  1. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos ir vadovo veiklos ataskaitų tvirtinimo (pristato VVG vadovas Alvydas Varanis).
  2. Dėl Druskininkų vietos veiklos grupės finansinės atskaitomybės tvirtinimo (pristato VVG finansininkė Laima Krancevičienė).
  3. Dėl pritarimo VšĮ „Sūrūs vėjai“ ataskaitai (pristato VVG finansininkė Laima Krancevičienė ir VVG vadovas Alvydas Varanis).
  4. Einamieji klausimai.

Informacija apie susirinkimą visiems VVG nariams išsiųsta el. paštais.

Informaciją apie Druskininkų VVG narius rasite čia.