Iniciatyvos

Kuriamos Druskininkų kraštą garsinančios programos

Iniciatyvos

Kuriamos Druskininkų kraštą garsinančios programos

Įgyvendinamas projektas „Druskininkų krašto garsintojai“

Projektu „Druskininkų krašto garsintojai“ siekiama sukurti Druskininkų kaimo bendruomenių regioninius produktus – autentiškas pramogines programas „Druskininkų krašto garsintojai“, atskleidžiančias Druskininkų krašto autentiškumą ir žmonių unikalumą bei padidinančias turistinį Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų patrauklumą.

Projektą įgyvendina Viečiūnų bendruomenė „Versmė“ kartu su Druskininkų sav. turizmo ir verslo informacijos centru bei Leipalingio miestelio bendruomene. Jo metu vykdomos įvairios veiklos, kuriomis  atskleidžiamas Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų vietovių autentiškumas ir žmonių potencialas, išryškinant stiprybes ir galimybes.

Veiklų dėka apjungiami vietos žmonės, jie skatinami panaudoti savo gebėjimus, žinias, tobulinti ir kurti naujas pramogines programas, taip skatinant ir jų verslumą. Norima suaktyvinti Druskininkų krašto turistinį patrauklumą ir stiprinti Druskininkų krašto kultūros puoselėjimą.

Projekto metu nusamdyta profesionali režisierė Asta Žiurinskienė, kuri susitinka su Viečiūnų ir Leipalingio seniūnų gyventojais skirtingose bendruomenėse, susipažįsta su vietos autentiškumu, istorija, žmonėmis, jų galimybėmis ir kartu kuria išskirtinius regioninius produktus.

Projekto metu programos filmuojamos ir druskininkietis Lukas Paškevičius įamžina programas, vietovę ir ją atskleidžia per trumpą video filmuką. Bus sukurta ne mažiau nei 6 autentiškų programų filmukai, atskleidžiančius Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijų vietovių ir žmonių išskirtinumą, unikalumą.

Jau galite susipažinti su:

Projektas įgyvendinamas 2021-2023 m.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“