Kaip tapti Druskininkų vietos veiklos grupės nariu?

Informacija apie narių priėmimą į asociaciją Druskininkų vietos veiklos grupė. Ištrauka iš Druskininkų vietos veiklos grupės įstatų:

 • 15. Naujų narių priėmimą vykdo Druskininkų VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimo – Druskininkų VVG valdyba.
 • 15.1. Juridinis asmuo, norėdamas tapti Druskininkų VVG nariu, pateikia:
 • 15.1.1. prašymą tapti Druskininkų VVG nariu;
 • 15.1.2. juridinio asmens sprendimą dėl įstojimo į Druskininkų VVG ir įgaliojimą atstovauti;
 • 15.1.3. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens teisę priimti sprendimą dėl įstojimo į Druskininkų VVG;
 • 15.1.4. įrodymą, kad juridinis narys sumokėjo stojimo mokestį.
 • 15.2. Fizinis asmuo, norėdamas tapti Druskininkų VVG nariu, pateikia:
 • 15.2.1. prašymą tapti Druskininkų VVG nariu;
 • 15.2.2. įrodymą, kad sumokėjo stojimo mokestį.
 • 15.3. Ūkininkas, norėdamas tapti Druskininkų VVG nariu, pateikia:
 • 15.3.1. prašymą tapti Druskininkų VVG nariu;
 • 15.3.2. ūkininko pažymėjimą;
 • 15.3.3. įrodymą, kad sumokėjo stojimo mokestį.
 • 15.4. Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima Druskininkų VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų – Druskininkų VVG valdyba.
 • 15.5. Druskininkų VVG nariu tampama iš karto po Druskininkų VVG visuotinio narių susirinkimo arba Druskininkų VVG valdybos teigiamo sprendimo.

Druskininkų vietos veiklos grupė

Apie VVG

Druskininkų vietos veiklos grupė – tai Druskininkų  savivaldybės kaimo teritorijoje veikiančių ir kaimo gyventojus atstovaujančių nevyriausybinių organizacijų, verslo sektoriaus organizacijų ir valdžios institucijų savanoriškas susivienijimas, atstovaujantis Druskininkų savivaldybės kaimo gyventojų interesams ir besirūpinantis savivaldybės kaimo plėtra.