Iniciatyvos

Pa(Būk) patriotu

Iniciatyvos

Jovaišių kaimo bendruomenė sėkmingai įgyvendina projektą “Pa (Būk) patriotu”

Projekto veiklos yra skirtos Jovaišių, kurie yra Druskininkų savivaldybės dalis, unikalių kultūros ir istorijos tradicijų puoselėjimo produktui sukurti, kuriuo bus prisidedama prie Jovaišių bendruomenės narių verslumo skatinimo, krašto unikalumo atskleidimo, turistinio patrauklumo didinimo. Jovaišių bendruomenės nariai, aplinkinių kaimų gyventojai, plėsdami savo bendruomeninę veiklą ir norėdami būti labiau matomi regione, kuria patriotų ir tradicijų kelią, aktyviai prisideda prie veiklų plano rengimo ir biudžeto formavimo. Gyvuojanti bendruomenės tradicija švęsti bendruomenines šventes, susibūrus bendruomenės namuose, yra šio kaimo stiprybė. Bendruomenės namai yra it jaukus žiburys kaimo bendruomenei. Kelių kartų Jovaišių žmonės noriai renkasi ir pabūna drauge – nuo mažiausių, kuriems keleri metukai, iki senyvų, jau perkopusių ir septintą dešimtį, ir vyresni.

Aktyviai Jovaišių gyventojai rinkosi ir į liepos 5 d. organizuotą kraštotyrinę parodą. Turtingoje ir unikalių darbų gausioje parodoje buvo eksponuoti pas kaimo gyventojus surinkti senobiniai kraštotyriniai eksponatai – buities reikmenys, darbo įrankiai, trobos puošybos elementai. Daugiausia parodoje galima buvo pamatyti kaimo darbštuolių austų senovinių divonų, juostų, rankšluosčių. Unikalius darbus parodoje eksponavo tautodailininkė Lina Kabelkaitė. Jos tradiciniu būdu siuvinėtos prijuostės, skaros žavėjo turtingais raštais, spalvų gama.

Kitą, liepos 6, Valstybės (Karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną, bendruomenė rinkosi į edukacinės programos „Patriotų stalas“ pristatymo renginį, kartu su visais lietuviais 21.00 val. giedojo Tautišką giesmę, bendravo ir linksminosi griežiant muzikantams. Dalyvius stebino įmantriais dzūkiškais patiekalais dengtas stalas, tradiciniu būdu iškepta raikoma duona, tradicijų žinovų pasakojimai bei be galo draugiška ir šventinė atmosfera.

Bendruomenė rudeniop rinksis į kitą renginį – bus pristatoma meno kolektyvų koncertinė programa, o kitais metais, per Vasario 16-ajai skirtą šventę visi bus pakviesti į motorizuotą žygį, įparsminantį krašto kovotojų už nepriklausomybę kelią ir valstybės atkūrimo dienos minėjimą.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis. Finansavimas skirtas įgyvendinant strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. Strategiją“.

Jovaišių kaimo bendruomenes vietos projektas “Pa (Būk) patriotu” Nr. DRUS-LEADER-6B-KV-7-1-2020 (NMA Nr. 42VS-PV-20-1-11526-PR001.