Iniciatyvos

Jaunimo apdovanojimai Leipalingyje vainikavo projekto veiklas

Iniciatyvos

Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ per pastaruosius keletą metų įgyvendino daugybę iniciatyvų

Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ paskutiniu renginiu „Jaunimo apdovanojimai“ baigė projekto  „Leipalingio miestelio jaunimo įsitraukimas į visuomeninį gyvenimą“ įgyvendinimą.

Projektu siekta integruoti jaunimo veiklas į bendruomeninę veiklą, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą su pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžiai atstovaujančiomis institucijomis bei mažinti socialinę atskirtį, įtraukiant jaunimą į tradicinius, edukacinius ir kultūrinius renginius.

Prieš penkerius metus miestelio jaunimas tiesiog neturėjo kur rinktis. Pirmajame jaunimo, seniūnijos, kultūros ir jaunimo užimtumo centrų bei progimnazijos atstovų susitikime jauni žmonės išsakė labai daug minčių ir idėjų, kaip jų gyvenimas gali tapti daug įdomesnis bei turiningesnis. Taigi, bendradarbiaujant su Druskininkų kultūros centru, buvusiose bibliotekos patalpose buvo nutarta įsteigti Atviras jaunimo erdves. Jaunuoliai, padedami seniūnijos darbuotojų, perdažė  sienas, pakeitė apšvietimą, sudėjo naujas grindis.

Buvo įsteigta  jaunimo organizacija „Leipalingio miestelio jaunimas“, atstovaujanti jaunų žmonių interesams.  2018 metais Leipalingio miestelio jaunimą ir jo veiklas pastebėjo bei įvertino Druskininkų savivaldybė. Jaunimo organizacijos vadovė Žaneta Krivonienė per padėkos vakarą gavo „Mineralo lašą“ už prasmingą darbą su jaunimu.

Šio projekto veiklos ne tik suvienijo jaunus žmones įvairioms veikloms, bet ir įtraukė  į miestelio, savivaldybės gyvenimą.  Kai 2018 metais projektas prasidėjo  kūrybine  5 dienų stovykla, organizatoriai nesitikėjo, kad  vaikai, dalyvavę stovykloje, ir suaugę gyvens  ta pačia jaunimą palaikančia dvasia ir vis dar dalyvaus veiklose – savanoriaus stovyklose, renginiuose. Džiugu, kad projektinės veiklos: edukacijos, žygiai, susitikimai, protmūšiai, išvykos, stovyklos ir daugybė kitų veiklų, gimusių  projekto metu, sustiprino ryšį  su bendruomene.

Jaunimo organizacijos atstovės Gustės mintys po projekto aptarimo: „Įsitraukimas į bendruomenės veiklas man labai svarbus, džiaugiuosi, kad gyvenu tokioje šiltoje, aktyvioje  bendruomenėje, kurioje nesvarbu amžius, nei vienas nebus atskirtas, kartu esame tarsi viena didelė šeima. Aš labai džiaugiuosi gyvendama Leipalingio miestelyje, nes čia gyvena patys nuoširdžiausi žmonės. Nebijokite  būti savimi, klysti ir prisiimti  atsakomybę. Šioje bendruomenėje visada sulauksite palaikymo“.

Šiandien jau yra susiformavęs darnus jaunuolių branduolys, sutelkta komanda. Darbo dienomis į Atviras jaunimo erdves ateina nuo 15 iki 25 jaunų žmonių, o savaitgaliais, kai grįžta studentai iš didžiųjų miestų, čia galime sutikti ir apie 50 jaunuolių.

Jaunimas noriai  įsitraukė į įvairias veiklas ir įsiliejo į bendruomeninį gyvenimą. Kasmet dalyvauja akcijoje „Darom“,  Vasario 16 d. akcijoje „Uždek  žvakutę ant savanorio kapo“, šiaurietiško ėjimo žygiuose. Padėjo iškovoti laimėjimus: „Moremonų“ paieškoje (skirtingais metais I, II, III vietos), Lietuvos  kaimo bendruomenių sąskrydyje (II ir III vietos), Druskininkų savivaldybės bendruomenių sąskrydyje (I vieta).

Jaunimas organizavo renginius: Šeimų sporto šventę, Joninių edukacines programas, Užgavėnių karuselę. Smagu, kad veiklos vyko kartu su tėvais. Kartu plaukė baidarėmis, dalyvavo edukaciniuose užsiėmimuose, sporto šventėje, šiaurietiško ėjimo žygyje, orientacinėse varžybose.

Labai gražus pavyzdys ir geros emocijos aplanko prisiminus Oninių šventę, kurioje jaunimas kartu su suaugusiais dalyvavo teatralizuotame pasirodyme „Nepriklausoma dvasia“ bei teatralizuotoje  ekskursijoje „Jotvingių krašto legendos ir tikrovė“.

Apdovanojimai išdalinti, projektas baigėsi. Liūdna, bet kartu tai kažko naujo pradžia. Mes galime džiaugtis rezultatais. Turime savo organizaciją, erdves, esame puiki komanda.

Paulo Coelho yra pasakęs: „Gyvenimas kartais būna neįtikėtinas – dienomis, savaitėmis, mėnesiais, metais žmogus negauna nė vieno naujo jausmo. Tačiau pakanka praverti duris, ir ant jo užvirsta visa lavina.“

Taigi laikas praverti duris  naujoms istorijoms, patirtims, idėjoms ir siekiams.

Projektas įgyvendinamas pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“ priemonę: „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6.

Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ informacija