Mūsų bendruomenės

Jaskonių ir Naujasodės kaimo bendruomenė

Pirmininkas Juozas Sadauskas

Kontaktai:
Naujasodės k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav.
Tel.  8 610 00828
El. p. jaskoniunaujasodesbendruomene@gmail.com

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė įsteigta  2006 m. Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė jungia du kaimus t.y. Jaskonis (apie 400 gyventojų) ir Naujasodę (apie 40 gyventojų). Kaimai nuo Druskininkų nutolę apie 5 km.

Veikla. 2015 metais bendruomenė įsikūrė naujuose bendruomenės namuose, kurie pastatyti pasinaudojant Druskininkų kaimiškosios teritorijos 2010-2015 metų vietos plėtros strategijos lėšomis. Bendruomenės namuose organizuojama pramoginė dzūkiška programa „Kaip dzūkas žmonos ieškojo“, kuri yra labai populiari ir lankoma turistinių grupių. Programos tikslas supažindinti su Dzūkijos papročiais, kultūriniu ir kulinariniu krašto paveldu.

Bendruomenė sėkmingai dalyvauja projektinėse veiklose, skirtose bendruomenės  veiklai plėtoti. Vienas iš pagrindinių bendruomenės metų renginių –  Joninių šventė ,  kuri 2018 metai  buvo švenčiama 30-ajį kartą.  Taip pat organizuojama Rudenėlio šventė, Moters diena, Kalėdiniai renginiai, įvairūs užsiėmimai. Bendruomenė palaiko kultūrinius ryšius  su Kauno „Aleksoto“ bendruomene. 2009 m. subūrė kaimo kapelą „ Malūnėlis“.  Bendruomenė aktyviai įsijungia į Druskininkų vietos veiklos grupės veiklą, dalyvauja Druskininkų kurorto švenčių eisenose, renginiuose, Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių tradiciniuose sąskrydžiuose ir kituose renginiuose.

Apie bendruomenės veiklą rašoma spaudoje:
Apie bendruomenės programą „Kaip Dzūkas žmonos ieškojo”  čia.
Apie bendruomenės užgavėnes čia. 

Projektai: Bendruomenė įgyvendina įvairius projektus, kuriems skiriamas finansavimas iš Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių rėmimo programos, Nacionalinės ŽŪM paramos, SADM VBT parama, finansuojami projektai Druskininkų VVG strategijos lėšomis. 2020 m. Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Jaskonių bandos“ (Nr. DRUS-LEADER-6B-K-1-4-2017), kuriuo įsigijo visą reikiamą įrangą,  indus bandų  kepimo edukacinėms programos organizuoti (skaitykite čia). Taip pat  bendruomenė aktyviai dalyvauja projektuose partnerio teisėmis.

Apdovanojimai. Už savo aktyvią veiklą bendruomenė yra gavusi ne vieną apdovanojimą. 2018 m. vasario mėn. Padėkos vakare „Druskininkai 2018“  Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenei įteiktas Stiklinis mineralinio vandens lašas „Už aktyvios bendruomenės kūrimą ir sėkmingą veiklą“. 2018 m. LR Žemės ūkio ministerijos organizuotame nominacijų „Tautos šimtmečio ąžuolai“ konkurse apdovanojimas įteiktas už bendruomenės verslumą nominacijoje „Versliausios Lietuvos šimtmečio bendruomenės“.

Istorija. Jaskonių kaimas pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėtas 1784 m., o Naujasodės kaimas 1854 m. Šie du  kaimai yra vienas šalia kito, juos skiria Ratnyčėlės upelis. Jaskonys – senesnis ir didesnis, o Naujasodė yra naujas kaimas, kuris atitinka  pavadinimą – Naujasodė. Vyresni žmonės kalbėdavo, kad carinės Rusijos laikais pabėgę vyrai nenorėdami tarnauti  rusų  kariuomenėje iš anos Nemuno pusės persikėlė čia, apsigyveno ir  sukūrė šeimas.

Žmonės.  Kaimo bendruomenė turi kuo didžiuotis.  Jaskonyse (Balainėje) 1924 m. gimė žymus geomorfologas Alfonsas Basalykas, Vilniaus universiteto profesorius, padėjęs ir kraštotvarkos mokslinius pagrindus. Parašė knygą „Žemė žmonijos buveinė”, kurioje pateikė visapusiškų mokslo žinių apie Žemę – jos gelmes, paviršių, vandenis, atmosferą, gamtinius kompleksus ir jų sąveika su atmosfera. Balainėjė jo atminimui  pastatytas ąžuolinis paminklas.

Čia gyvena ir kuria Lietuvoje gerai žinomas tautodailininkas Antanas Česnulis, kuris Naujasodės kaime įkūrė drožinių sodybą. Ši sodyba kiekvienais metais pritraukia vis daugiau turistų, kurie domisi drožimo tradicijomis, senovės papročiais ir pasakomis, rūpintojėlių  ir kitais įvairiais netradiciniais eksponatais. Dauguma bendruomenės  renginių ir susibūrimų vyksta būtent Antano Česnulio išpuoselėtoje sodyboje.

Jaskonių ir Naujasodės kaimų vietovėje galite:

  • Smagiai atšvęsti Jonines ir susipažinti su jų tradicijomis;
  • Dalyvauti dzūkiškoje pramoginėje programoje „Kaip Dzūkas žmonos ieškojo“. Taip kultūrinė programa su gyva muzika su dzūkiškomis dainomis,  žaidimais, tradicine dzūkiška vakariene. Apie programą informaciją rasite čia.  www.surusvejai.lt 
  • Apsilankyti Kęsto Valentos sodyboje ir pamatyti unikalią įvairių šalių pareigūnų kepurių kolekciją bei įvairius senovinius daiktus. Tel. 8 686 14305.
  • Apsilankyti Antano Česnulio drožinių sodyboje, kurioje yra vėjo malūnas, rūpintojėlių siena, meno drožiniai su lietuvių liaudies pasakų, liaudies kultūros motyvais, parodų salė,  kuri kaskart atnaujinama įvairių menininkų ir dailininkų darbais. Šią išskirtinę vietą  galite išsinuomoti savo šventei ar vakaronei. Tel. 8 687 93694, www.cesnuliusodyba.lt
  • Skaniai pavalgyti kavinėje ir šakočių kepykloje  ,,Romnesa“, pailsėti šalia esančioje sodyboje, pasidžiaugti pirties malonumais, dalyvauti šakočių kepimo edukacinėje programoje, www.romnesa.lt
  • Pailsėti bendruomenės narių įrengtoje poilsio zonoje, pasimaudyti Ratnyčėlės upelyje ir pasigrožėti Šv. Florijono skulptūra, kurią sukūrė tautodailininkas, bendruomenės narys Antanas Česnulis.
  • Aplankyti 1947 m. atidarytą, 1997 m. atstatytą ir įruoštą Dainavos Kazimieraičio rinktinės Gardino tėvūnijos partizanų bunkerio vietą, pamatyti paminklinį akmenį, skirtą partizanų Broniaus Sinkevičiaus–Paukščio ir Prano Suraučiaus – Ąžuolinio garbei atminti.