Projektų pareiškėjams

Projektų pareiškėjams

KVIETIMAS NR. 7 (nuo 2020 m. rugsėjo 24 d. iki spalio 29 d. 16 val.)

  • Kvietimo Nr. 7 dokumentacija pagal priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“
  • Kvietimo Nr. 7 dokumentacija pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

  • Kvietimo Nr. 7 dokumentacija pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas

  • Kvietimo Nr. 7 dokumentacija pagal priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“

  • Kvietimo Nr. 7 dokumentacija pagal priemonę ,,Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“

KVIETIMAS NR.6

KVIETIMO NR. 4 SKELBIMAS (PARAIŠKOS PRIIMAMOS NUO 2020-06-11 IKI 2020-08-11)
Paraiškų pagal kvietimą Nr. 6 negauta.

Kvietimo Nr. 6 dokumentacija pagal priemonę ,,Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“

Finansinių sąlygų sąvadas FSA
Paraiškos forma (1 priedas) Paraiškos-forma.doc
Jungtinės veiklos sutartis (2 priedas)Jungtines-veiklos-sutarties-forma.doc


Kvietimo Nr. 6 dokumentacija pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“

Finansavimo sąlygų sąvadas FSA
Paraiškos forma (1 priedas) Paraiškos-forma.doc
Jungtinės veiklos sutarties (2 priedas)Jungtinės-veiklos-sutartis.doc

Verslo planas (NVO, bendruomeniniam verslui, NVO soc. verslui)3 priedas (verslo planas).doc
Verslo plano forma privačiam socialiniam verslui 3 priedas (verslo-planas).doc
Kvietimo Nr. 6 dokumentacija pagal priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“

Finansavimo sąlygų sąvadas FSA.pdf

Paraiškos forma (1 priedas)Paraiškos forma.doc

Jungtinės veiklos sutarties formas Jungtinės veiklos sutartis (2 priedas).doc

Verslo planas (kai pareiškėjas NVO, bendruomenė, kiti soc. verslo subjektai) 3 priedas Verslo-planas.doc

Verslo plano forma (kai pareiškėjas privatus asmuo) 3 priedas (verslo-planas).doc
Verslo plano forma (kai pareiškėjas teikia privataus socialinio verslo projektą) 3 priedas (verslo-planas).doc

Kvietimo Nr. 6 dokumentacija pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas

Finansavimo sąlygų sąvadas FSA.pdf

Paraiškos forma (1 priedas)Paraiškos forma.doc


KVIETIMAI PAGAL DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2015–2020 M. STRATEGIJĄ 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (2019-08-02 suvestinė redakcija)

Patvirtintą VPS strategiją galite rasti paspaudę ČIA Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija (aktuali redakcija 2019-11-28)

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 5  

Kvietimo Nr. 5 SKELBIMAS   Kvietimo terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. vasario 18 d. 16 val.

Kvietimo Nr. 5 dokumentacija pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimo terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. vasario  18 d. 16 val.):

Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma 

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (2019-08-02 suvestinė redakcija)

 

Kvietimo Nr. 5 dokumentacija pagal priemonę „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 (kvietimo terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. vasario  18 d. 16 val.) 

Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas 

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma 

Verslo plano forma (kai pareiškėjas NVO, bendruomenė arba socialinio verslo subjektas (išskyrus privatų socialinį verslą)

Verslo plano forma (kai pareiškėjas teikia privataus socialinio verslo projektą)

 „Vienos įmonės“ deklaracija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (2019-08-02 suvestinė redakcija)

 Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Socialinio verslo gairės 

 

 

Kvietimo Nr. 5 dokumentacija pagal priemonę „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10 (kvietimo terminas nuo 2019 m. gruodžio 19 d. 9 val. iki 2020 m. vasario  18 d. 16 val.) 

Vietos projektų finansinių sąlygų sąvadas

Paraiškos forma

Jungtinės veiklos sutarties forma

Verslo plano forma ( kai pareiškėjas NVO, bendruomenė ar kitas soc verslo subjektas (išskyrus privatų verslą)

Verslo plano forma (kai pareiškėjas teikia privataus verslo projektą)

Verslo plano forma (kai pareiškėjas teikia privataus socialinio verslo projektą)

 „Vienos įmonės“ deklaracija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklės (2019-08-02 suvestinė redakcija)

Naujos darbo vietos sukūrimo ir išlaikymo metodika

Ekonominio gyvybingumo nustatymo taisyklės

Socialinio verslo gairės (suvestinė redakcija 2019-12-07)

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 4

Kvietimo Nr. 4 užregistruotos paraiškos – Druskininkų VVG Kvietimo Nr. 4 užregistruotos paraiškos

Kvietimo Nr.4 Projektų atrankos komisijos 2018 m. kovo 6 d. protokolo Nr. PAK-5 nutariamoji dalis (PAK-5 protokolas)

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama (kvietimas Nr. 4)

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (kvietimas Nr.4)

 

Kvietimo Nr. 4 Skelbimas . Kvietimo terminas nuo 2018 m. gruodžio 6 d. 9 val. iki 2019 m. vasario 5 d. 16 val.

 

Kvietimo Nr. 4 dokumentacija pagal priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Kvietimo Nr. 4  Finansinių sąlygų aprašas (mokymo projektai) 

Kvietimo Nr. 4 priedas: Paraiškos forma (mokymų projektai)

 

Kvietimo Nr. 4 dokumentacija pagal priemonę ,,Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 

Kvietimo Nr. 4 Finansinių sąlygų aprašas (jaunimo projektai)

Kvietimo Nr. 4 priedas: Paraiškos forma (jaunimo projektai)

Kvietimo Nr. 4 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma (jaunimo projektai)

 

Kvietimo Nr. 4 dokumentacija pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 

Kvietimo Nr. 4 Finansinių sąlygų aprašas (verslo projektai)

Kvietimo Nr. 4 priedai:

1. priedas Paraiškos forma (verslo projektai)

2.priedas Vietos projekto verslo plano forma 

Vienos-įmones-deklaracija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

Licencijuojamų veiklų sąrašas

ES_sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016)

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas

Darbo vietos skaičiavimo metodika (2018-07-14)

Inovatyvumo vertinimo metodika

 

Kvietimo Nr. 4 dokumentacija pagal priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Kvietimo Nr. 4 Finansinių sąlygų aprašas (bendradarbiavimo projektai)

Kvietimo Nr. 4 priedas: Paraiškos forma (bendradarbiavimo projektai)

Kvietimo Nr. 4 priedas: Jungtinės veiklos sutarties forma (bendradarbiavimo projektai)

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 3

Kvietimo Nr. 3 dokumentacija pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 (kvietimo terminas nuo 2017 m. gruodžio 28 d. 9 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 16 val.)

Kvietimo Nr. 3 Skelbimas

Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimo Nr. 3 priedai:

1. priedas Paraiškos forma

2.priedas Verslo plano forma

Vienos-įmones-deklaracija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

Licencijuojamų veiklų sąrašas

ES_sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016)

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas

Darbo vietų išlaikymo metodika

Inovatyvumo vertinimo metodika

Informacija apie Kvietimo Nr. 3 užregistruotas vietos projektų paraiškas

Informacija apie Kvietimo Nr. 3 pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus

Informacija apie Kvietimo Nr. 3 vietos projektų vertinimo rezultatus (atrankos vertinimo rezultatai)

Druskininku VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018-05-29 posėdžio Nr. PAK -3 protokolo nutariamoji dalis

Druskininku VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018-11-28 posėdžio Nr. PAK-4 protokolo nutariamoji dalis

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama (kvietimas Nr.3)

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (kvietimas Nr.3)

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus (kvietimas Nr.3)

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2

Kvietimo Nr. 2 dokumentacija pagal priemonę ,, Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 (kvietimo terminas nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9 val. iki 2018 m. sausio 8 d. 16 val.)

Kvietimo Nr. 2 Skelbimas

Kvietimo Nr. 2 Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas

Kvietimo Nr. 2 priedai:

1. priedas Paraiškos forma

2.priedas Jungtines veiklos sutarties pavyzdine forma

3. priedas Vienos-įmones-deklaracija

Informacija apie Kvietimo Nr. 2 užregistruotas vietos projektų paraiškas

Informacija apie Kvietimo Nr. 2 pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus

Informacija apie Kvietimo Nr. 2  vietos projektų vertinimo rezultatus (atrankos vertinimo rezultatai)

Druskininku VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018-05-03 posėdžio Nr. PAK-2 protokolo nutariamoji dalis

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama (kvietimas Nr.2)

Informacija apie vietos projektus, kurie įgyvendinami (kvietimas Nr.2) 

Informacija apie įgyvendintus vietos projektus (kvietimas Nr.2)

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.1

Kvietimo Nr. 1 dokumentacija pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimo terminas nuo 2017 m. lapkričio 9 d. 9 val. iki 2017 m. gruodžio 11 d. 16 val.)

Kvietimo Nr. 1 Skelbimas

Kvietimo Nr. 1 Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas

Kvietimo Nr. 1 priedai:

  1. priedas Paraiškos forma
  2. priedas Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
  3. priedas Vienos įmonės deklaracija

Informacija apie Kvietimo Nr. 1  užregistruotas vietos projektų paraiškas

Informacija apie Kvietimo Nr. 1 pridėtinės vertės (kokybės) vertinimo rezultatus

Informacija apie Kvietimo Nr. 1 vietos projektų vertinimo rezultatus (atrankos vertinimo rezultatai)

Druskininkų VVG vietos projektų atrankos komiteto 2018-05-03 posėdžio Nr. PAK-1  protokolo nutariamoji dalis

Informacija apie vietos projektus, kuriems skirta parama (kvietimas Nr.1)

Informacija apie įgyvendinamus vietos projektus (kvietimas Nr. 1)

 

KVIETIMAI PAGAL DRUSKININKŲ KAIMIŠKOSIOS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2010-2015 M. STRATEGIJĄ (PASIBAIGĘ)

Druskininkų VVG Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.4 dokumentai:

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.4 (PASIBAIGĘS)

Su pasibaigusio Druskininkų VVG kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.3 dokumentais galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.3 (PASIBAIGĘS)

Su pasibaigusio Druskininkų VVG kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.2 dokumentais galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.2 (PASIBAIGĘS)

Su pasibaigusio Druskininkų VVG kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.1 dokumentais galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.1 (PASIBAIGĘS)