Projektų pareiškėjams

Projektų pareiškėjams

KVIETIMAI PAGAL DRUSKININKŲ VIETOS VEIKLOS GRUPĖS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2015–2020 M. STRATEGIJĄ 

VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ BENDRUOMENIŲ INICIJUOTOS VIETOS PLĖTROS BŪDU, ADMINISTRAVIMO TAISYKLĖS 

Patvirtintą VPS strategiją galite rasti paspaudę ČIA Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija (aktuali redakcija 2018-01-12)

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 3

Kvietimo Nr. 3 dokumentacija pagal priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 (kvietimo terminas nuo 2017 m. gruodžio 28 d. 9 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 16 val.)

Kvietimo Nr. 3 Skelbimas

Kvietimo Nr. 3 Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašas

Kvietimo Nr. 3 priedai:

1. priedas Paraiškos forma

2.priedas Verslo plano forma

Vienos-įmones-deklaracija

Smulkaus ir vidutinio verslo subjekto deklaracija

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius 

Licencijuojamų veiklų sąrašas

ES_sutarties ir sutarties dėl ES veikimo suvestinė redakcija (2016)

Europos bendrijos steigimo sutarties I priedas

Darbo vietų išlaikymo metodika

Inovatyvumo vertinimo metodika

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR. 2

Kvietimo Nr. 2 dokumentacija pagal priemonę ,, Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr. LEADER -19.2-SAVA-6 (kvietimo terminas nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9 val. iki 2018 m. sausio 8 d. 16 val.)

Kvietimo Nr. 2 Skelbimas

Kvietimo Nr. 2 Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas

Kvietimo Nr. 2 priedai:

1. priedas Paraiškos forma

2.priedas Jungtines veiklos sutarties pavyzdine forma

3. priedas Vienos-įmones-deklaracija

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.1

Kvietimo Nr. 1 dokumentacija pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8 (kvietimo terminas nuo 2017 m. lapkričio 9 d. 9 val. iki 2017 m. gruodžio 11 d. 16 val.)

Kvietimo Nr. 1 Skelbimas

Kvietimo Nr. 1 Vietos projektų finansinių sąlygų aprašas

Kvietimo Nr. 1 priedai:

  1. priedas Paraiškos forma
  2. priedas Pavyzdinė jungtinės veiklos sutarties forma
  3. priedas Vienos įmonės deklaracija

 

 

 

KVIETIMAI PAGAL DRUSKININKŲ KAIMIŠKOSIOS TERITORIJOS VIETOS PLĖTROS 2010-2015 M. STRATEGIJĄ (PASIBAIGĘ)

Druskininkų VVG Kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.4 dokumentai:

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.4 (PASIBAIGĘS)

Su pasibaigusio Druskininkų VVG kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.3 dokumentais galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.3 (PASIBAIGĘS)

Su pasibaigusio Druskininkų VVG kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.2 dokumentais galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.2 (PASIBAIGĘS)

Su pasibaigusio Druskininkų VVG kvietimo teikti vietos projektų paraiškas Nr.1 dokumentais galite susipažinti paspaudę žemiau esančią nuorodą.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS NR.1 (PASIBAIGĘS)