Valdybos posėdis

Grūto bendruomenė – naujas Druskininkų vietos veiklos grupės narys

Valdybos posėdis

Vyko Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Lapkričio 21 d. Druskininkų VVG valdyba rinkosi Savivaldybėje priimti svarbius sprendimus.
Nauju VVG nariu tapo vasarą įsteigta Grūto bendruomenė, kuriai vadovauja Arūnas Kazakevičius.
Pirmininkas pristatė bendruomenės norus, idėjas, pasidžiaugė galimybe įsitraukti į kaimo plėtros procesus dalyvaujant Druskininkų VVG veikloje.
Išrinkta Vietos plėtros strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės nauja narė – vietos valdžios atstovė Rasa Lukšienė.
Sutarta dėl EURI lėšų likučio panaudojimo įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 strategiją.
Priimti sprendimai dėl Druskininkų sav. kaimo teritorijos 2023-2027 m. strategijos rengimo eigos.