Konferencija

Druskininkuose vyko konferencija

Konferencija

Gegužės 19 d. Druskininkų VVG dalyvavo Lietuvos socialinių mokslų centro Ekonomikos ir kaimo vystymo instituto organizuotoje mokslinėje-praktinėje konferencijoje

Tema „Antreprenerystė ir socialinė ekonomika regionuose: poreikiai, iššūkiai ir būtina mokslinė-praktinė bei politinė intervencija” skirta antreprenerystės ir socialinės ekonomikos, “teisingos” transformacijos (angl. just transition), o taip pat trumpųjų ir tvarių tiekimo grandinių klausimams.

Konferencijoje dalyvavo LR Seimo, Žemės ūkio ministerijos, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, Lietuvos vietos veiklos grupių tinklo ir kiti atstovai.