- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Druskininkų VVG nariai

Druskininkų VVG nariai

Eil. Nr.

Organizacija

Atstovaujama teritorija

Vietos valdžia

1.

Druskininkų savivaldybės taryba

Druskininkų savivaldybė

Pilietinė visuomenė

2.

Bilso  bendruomenė

Leipalingio seniūnija

3.

Jovaišių kaimo bendruomenė

Leipalingio seniūnija

4.

Kairiojo Nemuno kranto bendruomenė

Leipalingio seniūnija

5.

Leipalingio miestelio bendruomenė

Leipalingio seniūnija

6.

Stračiūnų bendruomenė

Leipalingio seniūnija

7.

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenė

Viečiūnų seniūnija

8.

Neravų kaimo bendruomenė

Viečiūnų seniūnija

9.

Švendubrės  kaimo bendruomenė

Viečiūnų seniūnija

10.

Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“

Viečiūnų seniūnija

11.

Ricielių kaimo bendruomenė

Leipalingio seniūnija

Verslas

12.

Lietuvos ūkininkų sąjungos Druskininkų padalinys

Leipalingio seniūnija

13.

Fizinis asmuo Audronė Smaliukienė

Leipalingio seniūnija

14.

Fizinis asmuo Donatas Miliauskas

Viečiūnų seniūnija

15.

Fizinis asmuo Aurelija Vilūnienė

Viečiūnų seniūnija

16.

17.

UAB „Projektų kalvė“

Fizinis asmuo, Alma Vilčinskienė

Leipalingio seniūnija

Leipalingio seniūnija

 

Informacija apie narių priėmimą į asociaciją „Druskininkų vietos veiklos grupė“:

Ištrauka iš Druskininkų vietos veiklos grupės įstatų:

15. Naujų narių priėmimą vykdo Druskininkų VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimo – Druskininkų VVG valdyba.

15.1. Juridinis asmuo, norėdamas tapti Druskininkų VVG nariu, pateikia:

15.1.1. prašymą tapti Druskininkų VVG nariu;

15.1.2. juridinio asmens sprendimą dėl įstojimo į Druskininkų VVG ir įgaliojimą atstovauti;

15.1.3. dokumentą, patvirtinantį juridinio asmens teisę priimti sprendimą dėl įstojimo į Druskininkų VVG;

15.1.4. įrodymą, kad juridinis narys sumokėjo stojimo mokestį.

15.2. Fizinis asmuo, norėdamas tapti Druskininkų VVG nariu, pateikia:

15.2.1. prašymą tapti Druskininkų VVG nariu;

15.2.2. įrodymą, kad sumokėjo stojimo mokestį.

15.3. Ūkininkas, norėdamas tapti Druskininkų VVG nariu, pateikia:

15.3.1. prašymą tapti Druskininkų VVG nariu;

15.3.2. ūkininko pažymėjimą;

15.3.3. įrodymą, kad sumokėjo stojimo mokestį.

15.4. Sprendimą dėl naujų narių priėmimo priima Druskininkų VVG visuotinis narių susirinkimas, o laikotarpiu tarp visuotinių narių susirinkimų – Druskininkų VVG valdyba.

15.5. Druskininkų VVG nariu tampama iš karto po Druskininkų VVG visuotinio narių susirinkimo arba Druskininkų VVG valdybos teigiamo sprendimo.