Iniciatyvos

Druskininkų VVG dėmesys bendradarbiavimui

Iniciatyvos

Įgyvendintas ŽŪM lėšomis finansuotas projektas „Mus vienija bendrystė ir bendruomeniškumas“

Druskininkų vietos veiklos grupė didelį dėmesį skiria vietos bendruomenių bendradarbiavimui. Kasmet rengia paraiškas ŽŪM nacionalinės paramos kaimo bendruomenių paramai gauti. Šiemet taip pat gauta parama projektui „Mus vienija bendrystė ir bendruomeniškumas“.

Projekto tikslas – skatinti Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą tarpusavyje ir su Lazdijų rajono kaimo bendruomenėmis.

Projekto lėšomis suorganizuotas tradicinis 11-asis Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių sąskrydis Mizarų kaime, kuris vyko liepos 23 d. Snow Arenoje ir sutelkė visas kaimo bendruomenės, vietos valdžios atstovus, kitų įstaigų atstovus.   Renginyje dalyvavo per 320 žmonių, rungtyse varžėsi 10 komandų, kurias sudaro bendruomenių atstovai, jaunimas ir socialiai pažeidžiamų grupių asmenys. Nugalėtojų taurė atiteko Jovaišių kaimo bendruomenei. Originaliausio prisistatymo prizas atiteko Ricielių kaimo bendruomenei. Renginio metu dalyviai turėjo galimybę dalyvauti ne tik įvairiose pramoginėse rungtyse, bet ir įvairių produktų degustacijose, edukacinėse programose.

Daugiau apie sąskrydį skaitykite čia: http://www.dvvg.lt/druskininku-savivaldybes-kaimo-bendruomenes-subure-11-aisis-kaimo-bendruomeniu-saskrydis/

Projekto dėka didelis dėmesys buvo skiriamas stiprinti bendradarbiavimą su kaimyninėmis Lazdijų raj. savivaldybės kaimo bendruomenėmis. Sąskrydyje buvo pakviesti dalyvauti Lazdijų r. VVG su bendruomenių komanda. Taip pat rugsėjo 7 d. suorganizuota bendruomeniškumą ir bendradarbiavimą skatinanti gerosios patirties sklaidos išvyka ir mokomasis vizitas į Lazdijų rajono savivaldybės kaimo bendruomenes – Žagarių kaimo bendruomenę ir Seirijų kaimo bendruomenę.

Seirijų bendruomenė veikia jau 20 metų, vykdo daugybę projektų. Seniūnijos specialistė Lina Sakalauskienė aprodė bendruomenės socialinių paslaugų centrą. Čia vykdomos veiklos vaikams bei jaunimui, organizuojami užsiėmimai bendruomenės nariams. Bendruomenė teikia pirties ir skalbimo paslaugas, kuriomis naudojasi vietos gyventojai. Paslaugas bendruomenė parduoda Lazdijų r. savivaldybei, taip pat privatiems asmenims, kurie nori švęsti privačias šventes. Lankėmės Seirijų kultūros centre viešojoje bibliotekoje, taip pat bendruomenės ir seniūnijos įrengtame senolių parke.
Žagarių bendruomenės aktyvas pasitiko sename kluone, kuriame pristatė savo autentišką dzūkišką programą su kaimo muzikantais bei vedėja Marceliuke. Bendruomenės aktyvas vaišino gausiomis vaišėmis – vaišino žvėrienos sriuba, bandomis, gira, žagarėliais ir kitais unikaliais vietos žmonių rankomis pagamintais skanumynais. Žagarių kaimo bendruomenė veikia dar tik 2 metus, tačiau yra išskirtinė savo bendruomeniškumu ir kūrybingumu.
Bendruomenės pirmininkė Lijana Kubilienė kartu su nariais pasakojo apie renginius, iniciatyvas ir norus.

Vizitu buvo siekiama skatinti bendruomeniškumą ir tarpusavio bendradarbiavimą. Išvykoje dalyvavo 50 Druskininkų sav. kaimo bendruomenių atstovų.

Šių dviejų veiklų organizavimas (sąskrydžio ir išvykos) paskatino vietos bendruomenių komandų formavimąsi, kūrybiškumą, dalijimąsi gerąja patirtimi, sustiprino kaimo žmonių sutelktumą, norą įsitraukti į bendruomeninį gyvenimą, paskatino savanorystę, bendradarbiavimą ne tik tarpusavyje, bet ir su Lazdijų krašte veikiančiomis kaimo bendruomenėmis.

Projektas įgyvendintas 2021 m.

Gautas finansavimas 3000 Eur.

Lėšas Druskininkų VVG projektui „Mus vienija bendrystė ir bendruomeniškumas“ įgyvendinti skyrė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.