Iniciatyvos

Druskininkų VSB kviečia dalyvauti dviračių žygyje

Iniciatyvos

Liepos 5-6 dienas Druskininkuose leiskite aktyviai ir įdomiai

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras įgyvendina vietos projektą „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“.  Projektu siekiama formuoti Leipalingio ir Viečiūnų seniūnijų gyventojų sveiką gyvenseną, didinti jų dalyvavimą aktyviose veiklose, sveikatinimo programose bei skatinti bendradarbiavimą savanoriškose veiklose.

2021 m. vasarą biuras organizavo dvi “Sveiko judesio” stovyklas, per 2021-2022 m. organizuotos įvairūs sveikatinimo užsiėmimai kaimo bendruomenėse – aerobika, šiaurietiško ėjimo užsiėmimai, joga, sveikos mitybos užsiėmimai.

2022 m. liepos 5-6 dienomis Druskininkų sav. VSB kviečia kaimo vietovių žmones dalyvauti 2-iejų dienų dviračių žygyje su nakvyne ir įvairiais užsiėmimais.

PROGRAMĄ rasite čia.

Projekto metu formuojami bendruomenių gyventojų sveikos gyvensenos įgūdžiai, skatinama savanorystė formuojant sveiką gyvenseną, skatinamas gyventojų bendruomeniškumas ir įsitraukimas į viešą gyvenimą, didinamas gyventojų susidomėjimas įvairiais aktyvaus laisvalaikio praleidimo būdais, stiprinama ir gerinama gyventojų sveikatą.

Projekto „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“ NR. DRUS. LEADER-6B-V-7-5-2020 veiklos finansuojamos EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją“