Susitikimai

Druskininkų vietos veiklos grupė susitiko su kaimų gyventojais ir bendruomenių nariais

Susitikimai

Rengiama Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2023- 2027 m. strategija

Rengiama Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2023- 2027 m. strategija

Vietos veiklos grupės (toliau – VVG) paskirtis rūpintis kaimiškųjų teritorijų plėtra įgyvendinant Europos Sąjungos KPP programos „LEADER priemonę”, bendradarbiaujant trims sektoriams – kaimo bendruomenėms, NVO, vietos verslui ir vietos valdžiai.
Siekiant pristatyti VVG veiklą, finansavimo galimybes, įgyvendintus projektus, išgirsti kaimo bendruomenių ir kaimų gyventojų poreikius vyko susitikimai kaimo bendruomenėse. Renginiuose buvo pakviesti dalyvauti ir Druskininkų savivaldybės vadovai.
Praėjusių metų pabaigoje visos Druskininkų sav. kaimo bendruomenės sukūrė savo strategijas. Bendruomenių lyderiai pristatė jose išsakytus gyventojų poreikius ir svajones.
Kartu buvo svarstoma apie galimybes realizuoti gyventojų norus, spręsti vietos problemas, kad Druskininkų seniūnijose dar labiau gerėtų gyvenimo sąlygos, infrastruktūra, būtų palanki aplinka kurtis verslams, rastųsi dar stipresnė simbiozė tarp miesto ir kaimo.
Su visomis kaimo bendruomenių strategijomis galite susipažinti mūsų interneto svetainėje www.dvvg.lt
Informuojame, kad rengiant Druskininkų kaimiškosios teritorijos 2023-2027 m vietos plėtros strategiją, artimiausiu metu bus paruošta ir kaimo gyventojų anketinė apklausa.
Kviesime gyventojus išsakyti savo pasiūlymus.
Dėkojame už aktyvų dalyvavimą ir išsakytas mintis.