- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Darbo užmokestis

Įgyvendinant projektą „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001) Druskininkų VVG darbuotojams nustatytas darbo užmokestis:

VPS administravimo vadovas dirbs 0,5 etato, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis neviršija taikomo bazinio dydžio pagal A13 pareigybės kategoriją ir 30 proc. priedą. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 534,40 Eur/mėn. (bruto), 406,14 Eur/mėn. (neto).

 

VPS finansininkas dirbs 0,25 etato, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis neviršija taikomo bazinio dydžio pagal A12 pareigybės kategoriją ir 50 proc. priedą.

Nustatytas darbo užmokesčio dydis 278,95 Eur/mėn. (bruto) 212,00 Eur/mėn. (neto).

 

VPS administratorius dirbs 0,5 darbo etatą, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis yra maksimalus galimas bazinis dydis pagal A12 pareigybės kategoriją ir remiantis teisės aktais darbo užmokestis didinamas 50 proc. atsižvelgiant į VVG darbuotojo VPS administravimo patirtį. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 557,89 Eur/mėn. (bruto), 430,75 Eur/mėn. (neto).

 

VPS viešųjų ryšių specialistas dirbs 0,5 etato, jam nustatytas darbo užmokesčio dydis yra maksimalus galimas bazinis dydis pagal A12 pareigybės kategoriją ir remiantis teisės aktais darbo užmokestis didinamas 50 proc. atsižvelgiant į VVG darbuotojo VPS administravimo patirtį. Nustatytas darbo užmokesčio dydis 557,89 Eur/mėn. (bruto), 430,75 Eur/mėn. (neto).