Iniciatyvos

Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėse sukurtos strategijos

Iniciatyvos

Sėkmingai įgyvendinami Druskininkų vietos veiklos grupės tarpteritorinio bendradarbiavimo projektai

Bendruomenėse generuojamos inovatyvios idėjos

Bendradarbiaujant su Kauno r. VVG, Panevėžio r. VVG ir Dzūkijos VVG (Lazdijų r.) Druskininkuose įgyvendinti du tarpteritorinio bendradarbiavimo projektai „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas” ir „LEADER idėjų tinklaveika”.

Jų dėka Druskininkų sav. kaimo bendruomenės kuria savo vietovių strategijas, turi galimybę mokytis kūrybiškumo ir idėjų generavimo, mokytis iš kitų Lietuvos bendruomenių lyderių.

Projektu „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas” siekiama skatinti pažangaus kaimo tinklaveiką. 2021-2022 metais 6 Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenės kūrė Pažangias savo vietovių strategijas.

Su strategijose numatytomis idėjomis susipažinkite čia:

Šių projektų dėka Druskininkų, Kauno r., Panevėžio r., Lazdijų r. krašto bendruomenių lyderiai turi galimybę mokytis vieni iš kitų – važiuoja vieni pas kitus į svečius, dalinasi gerąja patirtimi.

Kito tarpteritorinio projekto „LEADER idėjų tinklaveika” skatinti kaimo plėtros dalyvius aktyviau įsitraukti į kaimo plėtros procesus kuriant LEADER idėjų tinklaveiką. 2022 metais 4 Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenės sugeneravo daugybę idėjų, kurias sudėjo į savo bendruomenių strategijas.

Su strategijose numatytomis idėjomis susipažinkite čia:

Projekto dėka Druskininkų VVG su partneriais dalyvavo įvairiuose mokymuose

Daugiau apie projektus:

Projekto „Pažangaus kaimo tinklaveikos kūrimas”  vertė 104 687,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2020– 2022 m. Pareiškėjas Kauno r. vietos veiklos grupė, partneriai Druskininkų VVG, Panevėžio r. VVG,  Dzūkijos VVG (Lazdijų r.).

Projektas „LEADER idėjų tinklaveika” pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas. Projekto vertė 99 460,00 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2021– 2022 m. Pareiškėjas Panevėžio r. VVG, partneriai Druskininkų VVG,  Kauno r.  VVG,  Dzūkijos VVG (Lazdijų r.).

Projektai  finansuojami  pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonę ,,LEADER“ veiklos sritį ,,VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas.