dvvg

16 Sau Parašė į Naujienos | Komentarai

Kviečiame dalyvauti įvadiniuose mokymuose apie lėtą turizmą

Druskininkų vietos veiklos grupe kartu su Alytaus r. vietos veiklos grupe ir partneriais iš Austrijos, Liuksemburgo, Italijos, Rumunijos, Vokietijos, Švedijos įgyvendina tarptautinį projektą „Lėtos kultūros patirtys 2.00 / CultTrips 2.00“. Šio projekto pagrindinis tikslas – kaimiškose vietovėse sukurti arba vystyti jau įkurtus verslus, kurie būtų patrauklūs tiek vietos, tiek užsienio turistams, kurie vadovaujasi lėtojo keliavimo principais. Kviečiame

Skaityti daugiau

27 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje kuriamos naujos darbo vietos

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją, finansuojami vietos projektai, kurie Druskininkų savivaldybės kaimiškojoje teritorijoje kuria darbo vietas, skatina privataus, bendruomeninio bei socialinio verslo iniciatyvas, prisideda sprendžiant socialines problemas, aktyvina vietos gyventojus. Įgyvendinant strategiją nuo 2016 m. iki 2019 metų pabaigos paskelbti 5 kvietimai teikti vietos paraiškas: gauta 20 paraiškų, 19 vietos

Skaityti daugiau

20 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų kaimo bendruomenės kuria regioninius produktus

Įgyvendinant vietos plėtros strategiją  „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Viečiūnuose, Leipalingyje, Stračiūnuose, Didžiasalyje, Jaskonių ir Naujasodės kaimuose kuriami regioniniai produktai. Leipalingio miestelio bendruomenė sukūrė regioninį produktą „Jotvingių šventė“, kuriuo atskleidė jotvingių etnines tradicijas ir jas atspindėjo daug populiarumo sulaukusiuose

Skaityti daugiau

18 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje įgyvendinami jaunimo iniciatyvų projektai

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją nuo 2016 m. iki 2019 metų pabaigos paskelbti 4 kvietimai teikti vietos paraiškas ir finansuojama 19 vietos projektų. 6 vietos projektai finansuojami pagal priemonę ,,Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimas“. Įgyvendinant šiuos projektus Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje jaunimo iniciatyvos stipriai suaktyvėjo.  Projektais, kuriuos

Skaityti daugiau

10 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Vyko Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Gruodžio 9 d.  vyko Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos posėdis. Posėdžio metu patvirtintas kvietimo Nr. 5 priemonių finansinių sąlygų aprašas bei dokumentacija pagal 3 vietos plėtros strategijos priemones „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“, „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę

Skaityti daugiau

29 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė dalyvavo Lietuvos NVO forume

            Lapkričio 28 d. Druskininkų VVG su nevyriausybinių organizacijų atstovais dalyvavo kasmetiniame nacionaliniame nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) forume, kuris vyko Vilniaus universiteto planetariume. Forumo dalyvių tikslas buvo iškoduoti NVO ≠ NSO. Ar NVO vis dar yra NSO (neatpažintas skraidantis objektas), ar visgi jau po kelių dešimtmečių valstybės pripažintas rimtu

Skaityti daugiau

18 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Leipalingyje kuriamas regioninis produktas Jotvingių šventė

Įgyvendinant projektą „Jotvingių šventė Leipalingyje“, kuris finansuojamas pagal vietos plėtros strategiją  „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Leipalingio miestelio bendruomenė kuria regioninį produktą – Jotvingių šventė Leipalingyje. Leipalingio miestelis savo istorija ir dvaru garsus daugiau kaip pusę tūkstantmečio. Čia esantį Leipalingio dvarą beveik 250 metų valdė Sapiegų giminė, o vietovė įsikūrusi tradicinėse jotvingių

Skaityti daugiau

18 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkuose organizuoti mokymai apie trumpąsias maisto tiekimo grandines

Druskininkų vietos veiklos grupėje lapkričio 15 d. organizuoti mokymai tema „Vietos gamybos žemės ūkio ir maisto produktų vartojimo didinimas plėtojant trumpąsias maisto tiekimo grandines ir formuojant vietos maisto sistemas savivaldybių lygiu”. Mokymus vedė  lektorius Rimantas Čiūtas.  Mokymai organizuoti įgyvendinant Žemės ūkio ministerijos finansuojamą Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos projektą „Trumpųjų maisto tiekimo grandinių ir vietos maisto

Skaityti daugiau

05 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė dalyvavo mokymuose apie bendruomeninę veiklą

Druskininkų vietos veiklos grupė dalyvavo mokymuose Kaune.  Rugsėjo 26 d. vyko mokymai tema „Bendruomeninės veiklos reglamentavimas“. Lapkričio 4 d. vyko mokymai tema  „Sprendimų įtakojimas vietos lygmeniu“. Pastaruosiuose mokymuose dalyvavo ir Neravų kaimo bendruomenės narė, projektų vykdytoja Rima Bocisienė. Mokymų „Bendruomeninės veiklos reglamentavimas“ metu lektorius Olegas Beriozovas kalbėjo apie bendruomeninės veiklos sąvoka, požymius, sistemą, bendruomeninių organizacijų plėtros politiką,

Skaityti daugiau

30 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Stračiūnų bendruomenė įgyvendino Žemės ūkio ministerijos finansuojamą projektą

Stračiūnų bendruomenė teikė projektą ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos 2019 . birželio 5 d. sprendimu Nr. 3D-342 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę “Parama kaimo bendruomenėms” (01 001 01 03 09) sąrašo patvirtinimo gavo finansavimą  – 3000, 00 eur. Projektui

Skaityti daugiau