- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Viečiūnų progimnazijoje vaikus ir jaunimą aktyvinančios neformalios veiklos

Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija įgyvendina „Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas“ pagal Druskininkų vietos plėtros strategijos priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“.

Projektu siekiama įtraukti vietos vaikus ir jaunimą į bendruomeninės veiklos organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą, užtikrinant jaunosios kartos užimtumą ir kokybišką socializaciją.

Mokyklos administracija džiaugiasi, kad jau pirmosios projekto veiklos džiugina progimnazijos bendruomenę. Direktorės Žanetos Krivonienė dalinasi įspūdžiais: „Mes galime pasidžiauti stiprėjančiais bendruomenės narių santykiais, bendruomenės narių – tėvų, mokytojų, vaikų- įsitraukimu priimant sprendimus, atsakingu jaunosios kartos požiūriu ir gražiu atstovavimu  progimnazijai. Labiausiai džiugina, padidėjęs tėvų įsitraukimas, iniciatyvios, geranoriškumas.“

Projekto metu buvo suorganizuoti  4  užsiėmimai, kuriuose dalyvauja visa progimnazijos bendruomenė.

Kalėdiniu laikotarpiu tėvai, mokiniai ir mokytojai dalyvaudami kūrybinėse dirbtuvėse patyrė bendrystės jausmą. Pasiruošimo kalėdiniam laikotarpiui kūrybinis procesas susitelkė bendram idėjos įgyvendinimui – papuošti mokyklos erdves Kalėdiniam laikotarpiui. Ši veikla buvo organizuojama 2019 m. gruodžio mėn. Viečiūnų progimnazijoje.

Šeimos sporto šventė. Organizuojama netradicinė šeimos sporto šventė sukvietė tėvus, vaikus, mokytojus ir kitus Progimnazijos bendruomenės narius praleisti linksmai dieną. Po šio renginio dalyviai suprato, kad yra daug ir įvairių ir labai paprastų veiklų, kurias nesunkiai galima organizuoti ir savo šeimos rate, nes bendravimas yra šeimos tvirtybė. Ši veikla bus vykdoma Progimnazijos  stadione 2020 vasario  mėn.

Konkursas – paroda „Verpstė”. Verpstė – Viečiūnų miestelio herbas – simbolizuoja energiją, veržlumą ir vieningumą. Organizavome respublikinį  konkursą-parodą „Verpstė“. Sulaukėme 130 darbų iš įvairių mokyklų. Gaila, kad dėl karantino parodą ir apdovanojimus turime atidėti vėlesniam laikotarpiui.

Renginių ciklas „Mano vaiko galimybės. Kaip geriau jį pažinti?“ Renginio moderatorius M. A. Juozaitis  per įvairias veiklas, komandines užduotis siekė pažadinti suvokimą, kad vaikų ugdyme labai svarbus tėvų santykis su vaiku. Taip pat buvo kalbama apie klaidas, kurios daromos bendraujant su vaikais, kaip didinti pasitikėjimą, motyvaciją ir savirealizaciją.

20 progimnazijos vaikų dalyvavo kūrybinėje 3 dienų stovykloje „Drauge mes galime daugiau“. Stovyklos metu  vaikai  generavo idėjas lauko klasės ir vidaus edukacinės erdvių  sukūrimui mokykloje. Šios stovyklos metu projekto dalyviai stiprino komandinio darbo  įgūdžius. Projektinės idėjos padedant tėveliams ir moderatoriau įgyvendinamos ir pavasarį mokykloje atsiras daug naujų, patrauklių erdvių mokinių užimtumui, netradicinėms  pamokoms ir  veikloms.

https://vieciunai.lt/app/default/assets/naujienos/e251671474cc76b559ab138482b707a6.jpeg

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis.