- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Švendubrės kaimo bendruomenė įgyvendino Žemės ūkio ministerijos projektą

2020 metais Švendubrės kaimo bendruomenė vykdė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos ir iš dalies Druskininkų savivaldybės finansuojamą projektą ,,Švendubrės kaimo materialinės bazės sukūrimas ir stiprinimas”

Projekto tikslas – stiprinti Švendubrės kaimo bendruomenės materialinę bazę, sukurti tinkamas sąlygas Švendubrės kaimo bendruomenės veiklai stiprinti, sukuriant patogią ir patrauklią aplinką visuomenei, sudaryti būtiniausias sąlygas vietos gyventojų poreikių tenkinimui, stiprinti ir plėsti bendruomenės socialinę ir kultūrinę veiklą.

Iš projektui skirtų lėšų įsigyta: bendruomenėms renginiams, vaikų ir jaunimo stovykloms, filmų peržiūroms, protų mūšiams organizuoti – garso kolonėlė taip pat masiniams renginiams, vykstantiems bendruomenės namuose – Užgavėnėms, Velykoms, Gegužinėms, Šeimų šventei, Kalėdoms, įvairioms konferencijoms/seminarams ir kt.

Įsigyti sulankstomi stalai kėdes ir suolai bei karšto vandens dispenseris. Kuriamai jaunimo erdvei skirtos priemonės: grindų danga (linoleumas) aktyviam jaunimo laisvalaikio užimtumui – multifunkcinis žaidimų stalas.