- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Neravų kaimo bendruomenė kurią Neravų iššūkių taką

Neravų kaimo bendruomenė 2020 metais liepos mėn. pradėjo įgyvendinti projektą „Neravų iššūkių takas“ pagal Druskininkų vietos plėtros strategijos priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Projektu neraviškiai siekia atskleisti Neravų krašto unikalumą, panaudoti vietos išteklius, infrastruktūrą ir įtraukti vietos žmones sukuriant regioninį produktą. Regioninis produktas pavadintas skambiai – „Neravų iššūkių takas“. Įgyvendinant projektą numatytą sukurti interaktyvias erdves Neravuose ir sukurti edukacinę programą.  Tikslui pasiekti numatytos kūrybinės dirbtuvės, sesijos, gerosios patirties išvyka, pristatomasis tako renginys.

Šiais metais Neravų kaimo bendruomenė įgyvendino jau dvi projekto veiklas. Liepos mėn. buvo organizuota kūrybinę sesija, kurios metu neraviškiai su moderatoriaus pagalba kūrė regioninio produkto viziją, edukacinę programą bei diskutavo, kaip galėtų atrodyti galutinis rezultatas ir pristatomoji programa. Projekto dalyviai liepos mėn. taip pat vyko į gerosios patirties išvyką, kurios pažino panašius pažintinius takus, pasisėmė idėjų, diskutavo, kaip tam tikri dalykai būti pritaikomi Neravuose.

2021 metais projekte numatytos veiklos – kūrybinės dirbtuvės, tako įrengimas ir pristatomasis renginys skirtas Druskininkų VVG teritorijos gyventojams.  Tikimasi, kad vietos gyventojus aktyviai įsitrauks į krašto unikalumo vystymą, prisidės prie bendruomeniškumo skatinimo ir drauge sukurs naują erdvę įdomia ne tik neraviškiams, bet ir svečiams.


Visus norinčius prisijungti prie idėjos įgyvendinimo Neravų kaimo bendruomenė kviečia kreiptis į bendruomenės pirmininką Benjaminą Čepą.

Projektas finansuojamas EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bei Druskininkų savivaldybės lėšomis.

Neraviškių Kūrybinės dirbtuvės ir diskusijos „Kuo įdomūs gali būti Neravų takas?“
Įdomus pamatyti ir pajausti Lietuvoje sukurtus takus
Jeigu dar yra kažko paskanauti, takas gali būti dar įdomesnis