- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Viečiūnuose įgyvendintos veiklos aktyvinančios vaikus ir jaunimą

Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ baigė įgyvendinti projektą „Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką“ .

Projekto metu per pastaruosius dvejus metu organizuota daugybė veiklų, kuriomis buvo skatinamas vietos vaikų ir jaunimo įsitraukimas į bendruomeninį gyvenimą, bendradarbiavimo tarp įvairių kartų skatinimas.

Projekto metu suorganizuotos dvi komandinio darbo kūrybinės „Atskleisk save“ ir „Parodyk ką gali“ stovyklos. Stovyklų metu buvo planuojamos projekto veiklos, atsakomybės, darbų pasidalijimas, skatinamas vaikų, jaunimo, bendruomenės narių kūrybiškumas inicijuojant įdomias veiklas Viečiūnuose. Stovyklose dalyvavo po 50 bendruomenės žmonių.

Suorganizuota daugybė įvairių užsiėmimų – fotografijos meno užsiėmimai, keramikos, teatro, žvakių liejimo, sveikos gyvensenos/sporto užsiėmimai,
stalo žaidimų vakarai. Inicijuoti du Sporto turnyrai, fotografijos konkursas, surengta Baigiamoji projekto konferencija.

Projekto metu įsigyta keramikos  gaminių degimo krosnis, keramikos gamybai reikalingos priemonės (molis, glazūros,) kokybiškas fotoaparatas, sukurtas meninis trumpas reprezentacinis bendruomenės filmukas.

Projekto vykdytojai džiaugiasi, kad projekto įgyvendinimas sudarė galimybę pasiekti projekte numatytus tikslus – prisidėjo prie socialinės atskirties mažinimo, užtikrino Viečiūnų bendruomenės jaunosios kartos užimtumą ir kokybišką socializaciją, įtraukė vaikus ir jaunimą kartu su kitų amžiaus grupių atstovais į bendrą visuomeninių veiklų organizavimą.

Projekto vykdymas Viečiūnų bendruomenėje motyvavo dalyvius įsitraukti mažiau aktyvius bendruomenės žmones ir jaunimą į bendruomenės gyvenimą, gerino jų tarpusavio bendradarbiavimą, atviresnį bendravimą, praturtino laisvalaikio užimtumą, mažina socialinės atskirtį tarp skirtingo amžiaus grupių žmonių.

Viečiūnų kaimo bendruomenės projektas įgyvendintas pagal Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę ,,Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimas“.

Finansavimas EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės lėšomis

Projekto veiklų akimirkos


Stalo žaidimų vakarai
Sporto turnyras 2019

Sporto turnyre mėgstama golfo rungtis

Jaunimą džiugina laikas kartu
Aptariame projekto rezultatus

Kūrybinė stovykla leidžia pažinti vieniems kitus

Keramikos užsiėmimai

Vaikus džiugina pažintis su žvakių gamyba

Sportas įtraukiantis vaikus, jaunimą ir kitus bendruomenės narius

Smagios veiklos kelia džiuginančias emocijas visiems

Teatras gali būti ir netradicinis
Teatro užsiėmimai