- DVVG - http://www.dvvg.lt -

7 idėjos, kurios gali virsti realybe (kvietimo Nr. 7 gautos vietos projektų paraiškos)

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją iki spalio 29 d. vietos verslo, NVO, bendruomeninės organizacijos, biudžetinės, viešosios įstaigos buvo kviečiamos teikti paraiškas pagal kvietimą Nr. 7

Druskininkų vietos veiklos grupė gavo 7 vietos projektų paraiškas, kuriuose pačios įvairiausios idėjos.

Ricielių kaimo bendruomenė pateikė vietos projekto idėją „Šviečiantis kaimas. Projekte numatė kurti kūrybines dirbtuves, organizuoti šventes, atskleidžiančias Ricielių gyvenamosios vietovės išskirtinumą. Projektu siekia skatinti vietos žmonių įsitraukimą ir turistų susidomėjimą vietove.

Jovaišių kaimo bendruomenė nori įgyvendinti projektą „(Pa)Būk patriotu“. Juo siektų skatinti vietos žmones dalintis istorija, tradicijomis, perduoti sukauptą patirtį, dainas vietos gyventojams. Numatyta kurti patriotinę ir edukacinę programas, kraštotyrinę parodą, organizuoti šventę.

Neravų kaimo bendruomenė siekia gauti finansavimą idėjai pavadinimu „Ekspeditoriai“. Norima skatinti vietos vaikų ir jaunimo užimtumą, kūrybiškumą ir įsitraukimą į bendruomenės gyvenimą. Projekte neraviškiai numatę organizuoti išvyką į Mažąją Lietuvą, Kūrybinę stovyklą ir edukacines programas.

Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuras pateikė vertinimui projektinę idėją pavadinimu „Sveikos gyvensenos formavimas Druskininkų savivaldybės bendruomenėse“. Projekte numatyta daugybė įvairiausių sveikatinimo veiklų kaimo bendruomenėse, stovyklos, dviračių žygis, savanorystės skatinimo iniciatyvos.

Gautos 3 verslo pradžios paraiškos. Naujai įsteigta asociacija „Sanatorijoje su žirgais“ nori kurti NVO verslą . Projekte numatyta kurti darbo vietas ir investuoti į įrangos ir aplinkos įrengimo paslaugas, tam, kad Kaziulių kaime būtų galima vykdyti veiklą su žirgais.

Verslo pradžią nori pradėti ir mažoji bendrija „Milmanta“. Siekiama įsigyti mobilią sulčių spaudyklą ir teikti vietos žmonėms paslaugas susijusias su derliaus apdorojimu kliento vietoje. Planuojama kurti grandinę, kuri skatins vietos gyventojų bendradarbiavimą siekiant apdoroti ir realizuoti produkciją.

Naują verslo veiklą siekia pradėti ir pareiškėja Justina Mazaliauskienė, kuri pateikė paraišką „Bendradarbiavimo ir partnerytsės keliu“. Projektu siekiama rekonstruoti sandėlius ir kurti bendradarbiavimo grandinę Druskininkų savivaldybėje tarp vietos ūkininkų, kurie augina daržoves ir susiduria su jų kokybiško saugojimo problemomis.

Bendra projektų prašoma paramos suma yra 256 677,18 Eur. Sekantis etapas vietos projektų vertinimas. Projektų vertinimo informacija skelbiama skiltyje „Projektų pareiškėjams [1]

Informaciją apie registruotas paraiškas galite rasti čia: