Vyko Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos posėdis

Vyko Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos posėdis

03 Bir Parašė į Naujienos | Komentarai

Birželio 6 d. vyko išplėstinis Druskininkų vietos veiklos grupės valdybos posėdis.
Posėdyje patvirtinta Kvietimo Nr. 6 dokumentacija. Numatytas kvietimo terminas birželio 11 d. – rugpjūčio 11 d.
Projektus bus galima teikti pagal šias vietos plėtros strategijos priemones:
• „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-8;
• „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-9 ;
• „Bendradarbiavimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-10;
• „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-5 .

Posėdžio metu buvo aptarta tarpteritorinio projekto idėja bei kiti vietos bendruomenėms aktualūs klausimai.

Daugiau informacijos apie kvietimą artimiausiu metu bus paskelbta www.dvvg.lt svetainėje.