Druskininkų vietos veiklos grupė lankė vietos projektų vykdytojus Viečiūnuose, Leipalingyje ir Stračiūnuose

Druskininkų vietos veiklos grupė lankė vietos projektų vykdytojus Viečiūnuose, Leipalingyje ir Stračiūnuose

18 Vas Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė tęsia vietos projektų patikras. Vasario 14 d. ir 17 d. buvo skirta susitikti su vietos projektų vykdytojais, kurie įgyvendina projektus Viečiūnuose, Stračiūnuose ir Leipalingyje.

Viečiūnuose įgyvendinami du vietos projektai. Projektu „Verpstės festivalis Viečiūnuose“ bendruomenė kartu su Druskininkų kultūros centru kuria unikalų regioninį produktą – Verpstės festivalį Viečiūnuose. Produktas kuriamas organizuojant specialias veiklas: Verpstės plenerą, folkloro ansamblio „Žemynėlė“ programos kūrimą, Verpstės parodas, kūrybinę stovyklą šeimai ir kt. Projekto metu įsigyta armonika, sceniniai prožektoriai, sudedamos lauko palapinės, liaudiškų šokių bateliai, moteriškos palaidinės. 2019 metais išleistas ir pristatytas folkloro ansamblio „Žemynėlė“ kompaktinis diskas. Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Įgyvendinant projektą „Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką“ Viečiūnų bendruomenė įsigijo keramikos krosnį ir keramikos priemones, foto aparatą, organizavo stovyklas, keramikos, žvakių, sveikos gyvensenos, stalo žaidimų užsiėmimus, 2019 m. Golfo turnyrą. Projekto metu planuojama organizuoti užsiėmimus jaunimo erdvėje, 2020 m. Golfo turnyrą, foto užsiėmimus ir konkursą, baigiamąją renginį ir kt. Projektu siekiama suaktyvinti Viečiūnuose gyvenantį jaunimą ir įtraukti jį į bendruomenės veiklas. Projektas įgyvendinamas 2018-2020 metais pagal VPS priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“.

Stračiūnuose bendruomenė įgyvendina projektą „Stračiūnų krašto tapatybės stiprinimas sukuriant regioninį produktą“, kurio tikslas – sukurti regioninį produktą Žolines. Įgyvendinant projektą 2018 ir 2019 m. bendruomenėje organizuotos Žolinių šventės, įvairios veiklos skatinančios prisiminti ir atkurti Žolinių šventimo tradicijas šioje vietovėje. Taip pat renginiams įrengta aktų salė – įsigyta apšvietimo įranga ir scenos užuolaidos. Projektas įgyvendinamas pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Stračiūnuose taip pat įgyvendinamas verslo projektas „Sulčių spaudimo ir išpilstymo paslauga“, kurį įgyvendina Ričardas Milius. Projekte numatyta įsigyti gamybinę įrangą: traiškytuvą, presą, pasterizatorių ir išpilstymo įranga, sukurti 1 darbo vietą ir pradėti teikti sulčių spaudimo ir išpilstymo paslaugos verslas. Projektas įgyvendinamas 2019-2020 metais pagal VPS priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“.

Leipalingyje įgyvendinami 2 „minkšti“ vietos projektai. Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ įgyvendina projektą „Leipalingio miestelio jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“, kurio tikslas – aktyvinti jaunimo įsitraukimą į Leipalingio miestelio visuomeninį gyvenimą. Projekto metu organizuota jaunimo stovykla, baidarių žygis, edukacinė išvyka į Kauną, renginys „Sportuoja visa šeima“, organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai jaunimui, numatytas baigiamasis renginys ir kt. Projekto metu įsigytas kompiuteris, projektorius ir 5 palapinės. Projektas įgyvendinamas 2018-2020 metais pagal VPS priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“.

Leipalingyje taip pat kuriamas regioninis produktas – Jotvingių šventė. Siekiant išryškinti Leipalingio vietovės unikalią istorinę atminti, prisiminti jotvingių išgyventą praeitį, projekto „Jotvingių šventė Leipalingyje“ metu bendradarbiaujant su Druskininkų kultūros centru bendruomenė įgyvendino išskirtines veiklas: sukūrė miuziklą „Jotvingių rauda“, sukūrė teatralizuotą ekskursiją „Jotvingių krašto legendos ir tikrovė“, suorganizavo „Žolinčiaus“ bei lino ir šilko dažymo natūraliais dažais renginius. Projekto metu planuoja suorganizuoti medžio drožėjų iš liepos plenerą. Projekto metu bendruomenė įsigijo armoniką, muzikinį centrą, archeologinius kostiumus, palaidines, audinį, perkolatorius, dažų rinkinius. Projektas įgyvendinamas 2018-2020 m. pagal VPS priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“.

Kartu su projektų patikroje dalyvavusiais Druskininkų VVG administracijos darbuotojais, patikroje dalyvavo ir Druskininkų VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės narys Antanas Vailionis.

Projektų patikrų vietoje tikslas – susipažinti su įgyvendinamų ir įgyvendintų vietos projektų eiga, sužinoti, kokios projektų veiklos įgyvendintos, su kokiais sunkumais susiduria projektų vykdytojai, kaip vyksta bendradarbiavimas su partneriais, projektų viešinimas, kas įsigyta, kaip saugoma įsigyta įranga ir kt.

Projektai finansuojami įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“, EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės lėšomis.