Vykdyta Neravų kaimo bendruomenės vietos projekto patikra

Vykdyta Neravų kaimo bendruomenės vietos projekto patikra

19 Vas Parašė į Naujienos | Komentarai

Vykdant vietos projektų patikras, vasario 19 d. Druskininkų VVG administracija vyko į Neravų kaimo bendruomenę. Čia susitikta su Neravų kaimo bendruomenės pirmininku Benjaminu Čepu ir projektų vykdytoja, seniūnaite, Rima Bocisiene.

Neravų kaimo bendruomenė 2018-2019 m. įgyvendino projektą „Aš ir mano kaimas“. Projektu metu Neravuose suorganizuoti 23 įvairūs renginiai, kuriuose dalyvavo per 60 dalyvių:
• 7 dienų kūrybinė vaikų užimtumo stovykla „Aš ir mano kaimas“, kurios tikslas buvo išbandyti senovinius amatus, papročius, puoselėti savo gyvenamąją aplinką, skatinti įsitraukimą ir kt.;
• 5 socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai “Jausmų labaratorija“, kurių tikslas didinti pasitikėjimą savimi, padėti lengviau integruotis socialinėse terpėse, užtikrinti jaunosios kartos kokybišką socializaciją;
• 2 renginiai „Šeimos diena“ , kurių tikslas suburti bendruomenės šeimas, stiprinti bendruomeniškumą, skatinti vaikų ir jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklas, skatinti sveiką gyvenseną;
• organizuotos šeimos dienos „Laisvalaikio diena“
Projekto metu įsigytas projektorius, čiužiniai, lauko žaidimai.

Projektas paskatinto kokybišką socializaciją ir užtikrino vaikų užimtumą. Projektas įgyvendintas pagal priemonę VPS priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“.

Už projekto įgyvendinimą Neravų kaimo bendruomenei vasario 15 d. įteiktas LR Žemės ūkio ministerijos „Krašto Auksas“ apdovanojimas.

Projektas finansuotas įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“, EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės lėšomis.