Druskininkų vietos veiklos grupė lankė Jaskonių ir Naujasodės beiei Švendubrės kaimo bendruomenių vietos projektus

Druskininkų vietos veiklos grupė lankė Jaskonių ir Naujasodės beiei Švendubrės kaimo bendruomenių vietos projektus

13 Vas Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė vasario-kovo mėn. vykdo vietos projektų patikras. Jų tikslas – susipažinti su įgyvendinamų ir įgyvendintų vietos projektų eiga, sužinoti, kokios projektų veiklos įgyvendintos, su kokiais sunkumais susiduria projektų vykdytojai, kaip vyksta bendradarbiavimas su partneriais, projektų viešinimas, kas įsigyta, kaip saugoma įsigyta įranga ir kt.

Pirma patikrų diena vyko vasario 12 d. ir buvo skirta aplankyti 2 vietos projektus.

Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenėje susitikta su pirmininku Juozu Sadausku. Bendruomenė įgyvendina projektą „Jaskonių bandos“, kurio tikslas sukurti regioninį produktą Jaskonių bandas ir bandų edukacinę programą. Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“. Projekto veikloms įgyvendinti įsigyta konvekcinė krosnis, 2 sudedamos palapinės, maisto termosas, 2018 ir 2019 m. suorganizuoti rudens renginiai. Bendruomenė taip pat planuoja įsigyti juodosios keramikos indus ir 4 tautinių kostiumų komplektus.

Švendubrės kaimo bendruomenėje buvo susitikta su projekto „Visi drauge – žingsnis į priekį“ vadove Edita Remeikiene, kuri atsakinga už jaunimo projekto įgyvendinimą. Projektas įgyvendinamas nuo 2018 m. liepos mėn. pagal VPS priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“. Projektu siekiama aktyvinti vaikus ir jaunimą bei įtraukti juos į bendruomenės gyvenimą. Įgyvendinant projektą 2018 m. organizuota stovykla, 2019 m. vasarą išvyka į Pajūrio krašto bendruomenes, įsigytas projektorius, organizuojami filmų peržiūrų, stalo žaidimų, protmūšių vakarai Švendubrės bendruomenės namuose.

Projektų patikroje dalyvavo Druskininkų VVG vadovas Alvydas Varanis, VPS administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė ir Druskininkų VVG vietos plėtros strategijos įgyvendinimo valdymo ir stebėsenos grupės pirmininkas Vytautas Gintutis.

Projektai finansuojami įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“, EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės lėšomis.