Druskininkų vietos veiklos grupė dalyvavo mokymuose apie bendruomeninę veiklą

Druskininkų vietos veiklos grupė dalyvavo mokymuose apie bendruomeninę veiklą

05 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė dalyvavo mokymuose Kaune.  Rugsėjo 26 d. vyko mokymai tema „Bendruomeninės veiklos reglamentavimas“. Lapkričio 4 d. vyko mokymai tema  „Sprendimų įtakojimas vietos lygmeniu“. Pastaruosiuose mokymuose dalyvavo ir Neravų kaimo bendruomenės narė, projektų vykdytoja Rima Bocisienė.

Mokymų „Bendruomeninės veiklos reglamentavimas“ metu lektorius Olegas Beriozovas kalbėjo apie bendruomeninės veiklos sąvoka, požymius, sistemą, bendruomeninių organizacijų plėtros politiką, bendruomenių tarybų sudarymą ir funkcijass vietos savivaldos lygmenyje, bendruomenių plėtros Lietuvoje perspektyvas, bendruomeninės veiklos teisės aktų naudą bei praktinį pritaikomumą.


Mokymų „Sprendimų įtakojimas vietos lygmeniu“, kuriuos vedė lektorė Gaja Šavelė  tikslas – aptarti bendruomeninių organizacijų vaidmenį formuojant joms aktualių klausimų darbotvarkę ir plėtojant vietos savivaldą Lietuvoje bei galimybes įtakoti sprendimus vietos lygmeniu.
Mokymų metu buvo siekiama stiprinti NVO institucinius gebėjimus, remiantis subsidiarumo principu, ir ieškoma efektyviausių sprendimų, kaip:
– iškelti problemas bendruomenei opiais klausimais,
– rengti ir pristatyti juos viešai ir
– imtis iniciatyvos jų sprendimui bei plėtoti kokybišką bendradarbiavimą su savivaldos lygmens institucijomis.
Susitikimo metu mokymų dalyviai buvo supažindinti su egzistuojančia Lietuvos praktika, pristatomi galiojantys teisės aktai, aktualūs bendruomeninei veiklai, įvertinamas NVO ir savivaldos bendradarbiavimas, išsiaiškinami bendruomenės poreikiai, būdai stiprinti gyventojų pilietinį aktyvumą bei praktinių užduočių metu sutelkiami žmonės bendrai veiklai ir aktualių socialinių, politinių klausimų sprendimų paieškai.

Mokymų organizatorius: „Baltijos darbo rinkos mokymo centras“