Inicijuojamos inovatyvios kūrybinės veiklos Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėse

Inicijuojamos inovatyvios kūrybinės veiklos Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenėse

23 Rgs Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų kultūros centras pradėjo įgyvendinti vietos projektą „Kultūrinio bendradarbiavimo ir savanorystės keliu“.  Projektu siekiama per inovatyvias kūrybines motyvuojančias veiklas telkti bendruomenėse aktyvių žmonių komandas savanoriškai kultūrinei veiklai bei bendradarbiavimo iniciatyvoms. Projekte partneriais dalyvauja 7 kaimo bendruomenės – Jaskonių ir Naujasodės kaimų, Stračiūnų, Ricielių, Neravų, Bilso, Jovaišių, Švendubrės kaimo bendruomenės.

Įgyvendinant vietos projektą rugsėjo 21 d. Druskininkų kultūros centras Druskininkų savivaldybės bendruomenių aktyvams organizavo motyvacinę savanorystės išvyką į Šakių rajoną . Kaimo bendruomenėse ypatingai mažėja savanorių ir žmonių, norinčių prisidėti prie kultūrinių veiklų ir iniciatyvų. Todėl išvyka buvo siekiama motyvuoti, telkti, skatinti bendruomenių žmones savanoriškai veiklai. Išvykos metu buvos vykdomos pažintinės ir edukacinės veiklos, jiems neįprastoje vietoje su moderatoriumi aptariamas savanorystės naudingumas ir prasmingumas. Dalyviai susitiko su Gelgaudiškio bendruomenės aktyvu, kuris labai aktyviai vykdo kūrybinę veiklą ir įkvepia kitas bendruomenes, demonstravo Gelgaudiškio dvaro edukacinę programą.

Projektas dar tik prasideda. 2020 metais bus organizuojamos veiklos, kuriomis Druskininkų savivaldybės bendruomenėse bus telkiamos ir stiprinamos aktyvių žmonių komandas, dirbančios savanoriškais pagrindais, bus skatinama savanorystė bendruomenių aktyvuose, ieškoma būdų didinti vietos aktyvų motyvaciją organizuoti aukštesnio lygio kultūrines veiklas ir iniciatyvas kaimo vietovėse.

 

 Projektą finansuojamas EŽŪKPF ir Lietuvos respublikos valstybės lėšomis. Finansavimas skirtas įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Bendradarbiavimo tinklų ir savanoriškos veiklos organizavimas Nr. LEADER-19.2-SAVA-5