Vietos bendruomenių lyderiams ir nariams organizuoti išvažiuojamieji mokymai į Kauno apskrityje veikiančias bendruomenes

Vietos bendruomenių lyderiams ir nariams organizuoti išvažiuojamieji mokymai į Kauno apskrityje veikiančias bendruomenes

07 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų švietimo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Druskininkų savivaldybės vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“. Projektu siekiama suteikti potencialiems, esamiems vietos projektų pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams žinių bei įgūdžių, reikalingų vietos projektams įgyvendinti.

Projekto metu spalio 5-6 dienomis suorganizuoti pirmieji mokymai tema „Telkiančioji lyderystė ir komandinio darbo principų taikymas skatinant savanorystę“. Mokymu metu vietos bendruomenių lyderiams buvo organizuoti išvažiuojamieji mokymai į Kauno apskrityje veikiančias bendruomenes. Mokymų tikslas – susipažindinti druskininkiečius su aktyvių lyderių darbo komandoje taikomas principais, savanorių pritraukimo ir įtraukimo metodika.  Todėl buvo aplankyta Kauno rajono Panevėžiuko kaimo bendruomenė, Tauragės rajone dalinamasi gerąja patirtimi su Pagramančio bendruomenės centru „Gramančia“ ir Dacijonų kaimo bendruomene. Mokymu metu lektorė Kristina Pileckienė suteikė dalyviams žinių apie savanorystės organizavimą bendruomenėse, panaudojant komandinio darbo ir telkiančiosios lyderystės metodus, padėjo identifikuoti motyvus, skatinančius bendruomenių narius ir vietos gyventojus veikti vietos bendruomenėje, susipažindino su gerąja Lietuvos patirtimi Kauno apskrities kaimo bendruomenėse, kuriose veikia aktyvūs lyderiai, naudojami komandinio darbo metodai bei aktyviai įtraukiami savanoriai. Lektorė taip pat skatino mokymų dalyvius bendradarbiauti tarpusavyje, geriau atpažinti krašto išteklius, taip pat skatino įgalinti asmenis bei vietos organizacijas spręsti, kaip geriau sutelkus pajėgas realizuoti gyvenamosios vietovės pranašumus.

2020 metais planuojamai  suorganizuoti  mokymus temomis „Regioninių produktų kūrimas ir populiarinimas“, „Bendruomeninio verslo vystymas ir paslaugų kaimo vietovėse plėtra“, „Rinkodara – prekės/paslaugos ženklo vystymas“ ir  „Bendradarbiavimas ir kooperacija kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ ir rinkodaros priemonės“. Taip pat  bus organizuojami išvažiuojamieji 2 dienų mokymai ir susipažinta su gerąja Lietuvos patirtimi į Ignalinos ir Molėtų kaimiškąsias teritorijas.

Projektą finansuojamas EŽŪKPF ir Lietuvos respublikos valstybės lėšomis. Finansavimas skirtas įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3