Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje įgyvendinami jaunimo iniciatyvų projektai

Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje įgyvendinami jaunimo iniciatyvų projektai

18 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją nuo 2016 m. iki 2019 metų pabaigos paskelbti 4 kvietimai teikti vietos paraiškas ir finansuojama 19 vietos projektų. 6 vietos projektai finansuojami pagal priemonę ,,Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimas“.

Įgyvendinant šiuos projektus Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje jaunimo iniciatyvos stipriai suaktyvėjo.  Projektais, kuriuos įgyvendina Druskininkų JUC, Viečiūnų progimnazija, Neravų, Švendubrės, Viečiūnų kaimų bendruomenės, asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“, siekiama įtraukti jaunimą į vietos bendruomenių gyvenimą. Visi projektai įgyvendinami kartu  partneriais, todėl sudaromos sąlygos kuo aiškiau identifikuoti vietos jaunimo problemas ir bendradarbiauti jas sprendžiant bei skatinant jaunimo iniciatyvas.

Druskininkų jaunimo užimtumo centras 2019 m. pradėjo įgyvendinti projektą „Veiklus jaunimas – veikli bendruomenė“. 2019 metais Druskininkų JUC organizavo jaunimo stovyklą bei išvyką į Ignalinos rajono kaimo bendruomenes. Projektu siekiama sumažinti socialinę atskirtį vietos bendruomenėse atrandant naujas   jaunimo savirealizacijos formas. Projektas įgyvendinamas su 7 kaimo bendruomenėmis, kuriose bus paskatintos jaunimo iniciatyvos.

Įgyvendinant projektą „Viečiūnų jaunimo aktyvinimas per sportinę ir meninę saviraišką“  Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ siekia suaktyvinti Viečiūnuose gyvenantį jaunimą ir įtraukti jį į bendruomenės veiklas. Veikloms organizuoti bendruomenė įsigijo keramikos krosnį ir keramikos priemones, foto aparatą. Buvo   organizuotos 2 stovyklos, keramikos, žvakių, sveikos gyvensenos, stalo žaidimų užsiėmimai, 2019 m. organizuotas Golfo turnyras. Projekto metu planuojama  organizuoti užsiėmimus jaunimo erdvėje, 2020 m. Golfo turnyrą, foto užsiėmimus ir konkursą, baigiamąją renginį ir kt. Projektas įgyvendinamas 2018-2020 metais.

Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ įgyvendina projektą „Leipalingio miestelio jaunimo įtraukimas į visuomeninį gyvenimą“, kurio tikslas – aktyvinti jaunimo įsitraukimą į Leipalingio miestelio visuomeninį gyvenimą. Projekto metu organizuota jaunimo stovykla, baidarių žygis, edukacinė išvyka į Kauną, renginys „Sportuoja visa šeima“, organizuojami įvairūs edukaciniai užsiėmimai jaunimui, numatytas baigiamasis renginys ir kt. Projekto metu įsigytas kompiuteris, projektorius ir 5 palapinės. Projektas įgyvendinamas 2018-2020 metais.

Neravų kaimo bendruomenė 2018-2019 m. įgyvendino projektą  „Aš ir mano kaimas“. Projektu metu Neravuose suorganizuoti 23 įvairūs renginiai, kuriuose dalyvavo per 60 dalyvių: 7 dienų kūrybinė vaikų užimtumo stovykla „Aš ir mano kaimas“, kurios tikslas buvo išbandyti senovinius amatus, papročius, puoselėti savo gyvenamąją aplinką, skatinti įsitraukimą ir kt.; 5 socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimai “Jausmų labaratorija“, kurių tikslas didinti pasitikėjimą savimi, padėti lengviau integruotis socialinėse terpėse, užtikrinti jaunosios kartos kokybišką socializaciją; 2 renginiai „Šeimos diena“ , kurių tikslas suburti bendruomenės šeimas, stiprinti bendruomeniškumą, skatinti vaikų ir jaunimo įtraukimą į bendruomenės veiklas, skatinti sveiką gyvenseną; organizuotos šeimos dienos „Laisvalaikio diena“. Projekto metu įsigytas projektorius, čiužiniai, lauko žaidimai. Projektas paskatinto kokybišką socializaciją ir užtikrino vaikų užimtumą Neravų bendruomenėje.

Švendubrės kaimo bendruomenė įgyvendina projektą „Visi drauge – žingsnis į priekį“ . Projektu, kurio veiklos įgyvendinamos nuo 2018 m. liepos mėn., siekiama aktyvinti vaikus ir jaunimą bei įtraukti juos į bendruomenės gyvenimą. Įgyvendinant projektą 2018 m. organizuota stovykla, 2019 m. vasarą išvyka į Pajūrio krašto bendruomenes, įsigytas projektorius, organizuojami filmų peržiūrų, stalo žaidimų, protmūšių vakarai Švendubrės bendruomenės namuose.

Viečiūnų progimnazija 2019 m. pradėjo įgyvendinti projektą  „Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo stiprinimas, socialinės atskirties mažinimas“.   Projektu siekiama stiprinti Viečiūnų miestelio vaikų ir jaunimo neformalų ugdymą, mažinant socialinę atskirtį. Projekto metu jau suorganizuota patirties pasidalijimo kelionė į Vilniaus demokratinę ir kitas mokyklas, kuria siekiama skatinti jaunimą, aktyvius tėvus, mokytojus domėtis mokyklų erdvėmis ir kartu inicijuoti naujų erdvių kūrimą Viečiūnų progimnazijoje.

Projektai finansuojami įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės vietos plėtros strategiją „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategija“, EŽŪFKP, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės lėšomis.