Druskininkų švietimo centras pradeda vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymus

Druskininkų švietimo centras pradeda vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymus

04 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų švietimo centras pradėjo įgyvendinti projektą „Druskininkų savivaldybės vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“.

Projektu siekiama suteikti potencialiems, esamiems vietos projektų pareiškėjams, projektų vykdytojams ir dalyviams žinių bei įgūdžių, reikalingų vietos projektams įgyvendinti.

Projekto metu 60 asmenų bus suorganizuoti  mokymai temomis „Regioninių produktų kūrimas ir populiarinimas“, „Bendruomeninio verslo vystymas ir paslaugų kaimo vietovėse plėtra“, „Rinkodara – prekės/paslaugos ženklo vystymas“ ir  „Bendradarbiavimas ir kooperacija kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ ir rinkodaros priemonės“. Taip pat 84 asmenims bus organizuojami išvažiuojamieji 2 dienų mokymai ir susipažinta su gerąja Lietuvos patirtimi. Mokymų metu vietos projektų pareiškėjai ir vykdytojai įgis reikiamų žinių, kurios  reikalingos projektų įgyvendinimui ir konkrečių priemonių tikslų pasiekimui.

Projekto vykdytojas Druskininkų švietimo centras.  Projektas vykdomas 2019-2021 m.

Projektą finansuojamas EŽŪKPF ir Lietuvos respublikos valstybės lėšomis. Finansavimas skirtas įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos priemonę „Vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymas, įgūdžių įgijimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

 

Visi logo