Viečiūnuose pristatyta „Žemynėlės“ kompaktinė plokštelė

Viečiūnuose pristatyta „Žemynėlės“ kompaktinė plokštelė

15 Vas Parašė į Naujienos | Komentarai

Viečiūnų kaimo bendruomenė „Versmė“ įgyvendina VVG projektą “Verpstės festivalis Viečiūnuose“, finansuojamą iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Lietuvos valstybės biudžeto ir Druskininkų savivaldybės biudžeto lėšų. Projekto veiklos yra skirtos Viečiūnų krašto unikalaus nematerialaus kultūros ir istorijos paveldo produktui sukurti, kuriuo bus prisidedama prie Viečiūnų bendruomenės narių vienijimo, krašto unikalumo atskleidimo, turistinio patrauklumo didinimo, taip pat priemonių, padedančių profesionaliai kurti regioninius produktus, sukūrimo.

Šio finansavimo dėka  dainingo Dainavos krašto garso publikacijų bibliografiją papildė ir vasario 9 d. Viečiūnų bendruomenės centre buvo pristatyta dar viena kompaktinė plokštelė. Tai –Viečiūnų laisvalaikio salės folkloro ansamblio „Žemynėłė“ dainų ir pasakojimų rinktinė „Vai pakełėna, pavieškełėna“, dalis ansambliečių repertuaro, sukaupto per 25-eris gyvavimo metus ir užfiksuoto 2018 m. rudenį. Kompaktinėje plokštelėje „Vai pakełėna, pavieškełėna“  sudėtos vyriausiųjų ansambliečių – Vladislavos Petrulionienės, Jadvygos Kašelynienės, Onos Miliauskienės, Irenos Šinkonis pateikta dainuojamoji ir pasakojamoji tautosaka. Tai, kas griebia už širdies, o kartu ir ugdo, augina, skatina išlaikyti tarmės bei papročių gyvybingumą. Tai, kas bėgant metams, eina užmarštin.

Žemynėłės“ dainuojamosios tautosakos skrynioje – įvairių žanrų dainos. Į kompaktinę plokštelę „Vai pakełėna, pavieškełėna“ atrinkta po kelias šeimos, jaunimo-meilės, vestuvių ir karo dainų. Visko, ką moka ir mena „Žemynėłės“ moterys, į vieną garso publikaciją nesudėsi. Ypač norisi pasidžiaugti pateiktomis ir įrašytomis vienbalsėmis dainomis, kurias atliekant pagrindinei kolektyvo pateikėjai ir vedančiajai Vladislavai Petrulionienei, atsiveria šio krašto dainų melodijų vingrumas, senovinio intonavimo ypatybės ir prie savitos tarmiškos kalbėsenos akcentų prisiderinantis dainos ritmas. Į rinktinę įtraukti ir keli kūrinėliai, suaugusiųjų kurti vaikams – žaidinimai, skaičiuotė, erzinimas.

Pasveikinti „Žemynėlės“ atvyko folkloro ansamblis „Stadałėłė“ su programa „Kū girdėj Čiurlionis“, Leipalingio folkloro ansamblis „Serbenta“ su programa „Ką mena jotvingių žemė“, armonika, kuri taip pat įsigyta įgyvendinant projekto veiklas, grojo Vidutis Milkevičius. Renginyje dalyvavusi viena iš kompaktinės plokštelės sudarytojų etnomuzikologė, humanitarinių mokslų daktarė Loreta Sungailienė pažymėjo, kad „Žemynėlės“ dainininkės senovinei liaudies dainai suteikia gyvybės, žaismės, interpretacijos laisvės. Šios moterys – dainų ir papročių tradicijų žinovės bei tęsėjos. Džiaugiamės, kad galėjome jų žinias, patirtį ir gebėjimus užfiksuoti, įamžinti ir palikti ateinančioms kartoms.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA