Druskininkų savivaldybės kaimiškose vietovėse – įgyvendinamų projektų gausa ir įvairovė

Druskininkų savivaldybės kaimiškose vietovėse – įgyvendinamų projektų gausa ir įvairovė

13 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Vieningai sutariama, kad klestintis kaimas – svarbi sąlyga, siekiant gyventojų bei šalies gerovės ir vystymosi. Lietuvos Respublikos Vyriausybės programoje regioninės politikos srityje keliamas tikslas – užtikrinti Lietuvos regionų konkurencingumą, aukštą gyvenimo kokybę. 2008 m. Druskininkų savivaldybės tarybos ir bendruomeninių organizacijų įsteigta Druskininkų vietos veiklos grupė (VVG) – įrankis, padedantis spręsti kaimiškųjų vietovių problemas ir skatinti iniciatyvas Druskininkų savivaldybės kaimiškose teritorijose.

Jau įsibėgėjo Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos įgyvendinimas, kuriam skirta 1,2 mln. Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonę LEADER. Šios lėšos skirtos privataus ir bendruomeninio verslo, regioninių produktų kūrimui, socialinių problemų sprendimui, vietos gyventojų aktyvinimui Druskininkų savivaldybės kaimiškose teritorijose.

Įgyvendinant vietos plėtros strategiją, 2018 m. vasarą ši parama skirta 9-iems Druskininkų savivaldybės kaimo bendruomenių ir asociacijų projektams. 5-iais projektais siekiama kurti regioninius produktus, 4-iuose projektuose dėmesys skiriamas vaikų ir jaunimo aktyvinimui bei įtraukimui į vietos bendruomenės gyvenimą.

Pagal priemonę „Regioninių produktų kūrimas, panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“, Druskininkų savivaldybės kaimiškose vietovėse: Viečiūnuose, Leipalingyje, Stračiūnuose, Didžiasalyje, Jaskonių ir Naujasodės kaimuose bus kuriami įvairūs regioniniai produktai.

Viečiūnų bendruomenė „Versmė“ įgyvendins projektą, susijusį su senosiomis archajinėmis tradicijomis, senoviniu mediniu verpimo prietaisu – verpste. Planuose – išskirtinio renginio „Verpstės festivalis Viečiūnuose“ inicijavimas. Leipalingio miestelio bendruomenė siekia atskleisti jotvingių etnines tradicijas, šios idėjos tąsai ir populiarinimui organizuoti „Jotvingių šventę Leipalingyje“. Jaskonių ir Naujasodės kaimų bendruomenės planuoja įsigyti reikiamą įrangą – norima plėtoti dzūkišką kulinarinį paveldą, kepti vieną iš dzūkiškų patiekalų – bandas – bei vykdyti su tuo susijusias edukacines programas, skirtas bendruomenei, miesto ir regiono svečiams. Bilso bendruomenės planuose – tradicinio dzūkiško maisto kultūros atgaivinimas. Planuojama vykdyti duonos bei bandų kepimo programas, įsigyti gamybai bei edukacinės programos vystymui reikalingą įrangą. Stračiūnų bendruomenė siekia atgaivinti ir išsaugoti Stračiūnuose rengiamų Žolinės šventės tradicijas, įsigyti reikiamą įrangą scenos rekonstrukcijai, esančiai bendruomenės namuose.

Pagal priemonę „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimas“ projektus įgyvendina Neravų, Švendubrės, Viečiūnų kaimų bendruomenės ir naujai įsteigta asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“.

Neravų kaimo bendruomenė projektu numatė organizuoti vaikų ir jaunimo stovyklas, įvairius emocijų pažinimo skatinimo užsiėmimus, įsigyti būtinas priemones projekto veikloms įgyvendinti. Švendubrės kaimo bendruomenė vaikus, jaunimą kvies į įvairias stovyklas, planuojama organizuoti patirties pasidalijimo išvykas, įsigyti projektorių, organizuoti filmų peržiūras, vykdyti kitus užsiėmimus. Viečiūnų kaimo bendruomenės „Versmė“ planuose – jaunimo ir bendruomenės narių stovyklos, taip pat ketinama įsigyti keramikos krosnį ir organizuoti keramikos, stalo žaidimų, fotografijos, žvakių liejimo, teatro užsiėmimus, kviesti į sporto renginius, rengti foto parodas. Asociacija „Leipalingio miestelio jaunimas“ planuoja veiklas, skirtas jaunų žmonių įtraukimui į bendruomeninį gyvenimą: stovyklas, žygius, patirties pasidalijimo išvykas bei kitus jaunimui skirtus užsiėmimus.

2018 m. šiems projektams numatyta skirti parama pagal vietos plėtros strategiją sudaro 73 tūkst. Eur. Prieš šių projektų finansavimo ir idėjų įgyvendinimo Druskininkų savivaldybė prisideda 20 proc. – 18 tūkst. Eur. Projektų įgyvendinimo laikas planuojamas iki 2020 m.

Linas Urmanavičius, Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas, Druskininkų VVG valdybos pirmininkas:

„Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojas Linas Urmanavičius pasidžiaugė, kad bendruomenės – labai aktyvios, imasi įgyvendinti siūlomus projektus, glaudžiai bendradarbiauja tarpusavyje, tariasi, priimdamos sprendimus: „Druskininkų savivaldybės administracija ypatingai džiaugiasi šauniu, imliu jaunimu, kurie grįžta kurti savo gyvenimo ir visomis pastangomis siekia gražinti bendruomenę kaimiškose vietovėse. Po projektų įgyvendinimo šie jauni žmonės toliau kuruoja pradėtus darbus, inicijuoja naujus projektus, juos sėkmingai įgyvendina. Tikimės, kad bendradarbiavimas kiekvienais metais tik augs ir stiprės, didės veiklių žmonių srautas, bus dalijamasi kūrybiniais, verslo sumanymais. Pradėti, tęsiami, numatomi darbai sėkmingai integruosis į kurorto turizmo plėtrą.“

38186356_1861374320575498_7545808281197871104_o 38010034_1991065284278074_2111848162611167232_o

38805220_2340650772619322_7470902312093876224_nmm 39391944_2358340417517024_1941695001591283712_nmm

DSC_0839

DSC_0667