Konsultacijos ketinantiems kurti verslą Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje

Konsultacijos ketinantiems kurti verslą Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje

06 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija) paskelbtas kvietimas pagal verslo projektų konkursą (įgyvendinant  Strategijos priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7)

Druskininkų kaimiškosios teritorijos gyventojus, įmonių vadovus, ūkininkus, ketinančius kurti ar plėsti verslą Druskininkų kaimiškojoje teritorijoje kviečiame į konsultacijas paraiškų rengimo klausimais.

Registracija į konsultacijas vyksta el. paštu vvg@druskininkai.lt, mob. tel. 8 615 84052 (Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė)

 

Informacija apie Strategijos priemonę „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7 :

Parama bus teikiama projektams, demonstruojantiems novatoriškos ūkinės veiklos galimybes, kurias atskleidžia efektyviai ir tausiai panaudojami turizmo ir kiti vietos ištekliai:

  • verslo pradžiai;
  • verslo kūrimui ir plėtrai.

Parama teikiama fizinių asmenų, ūkininkų ir verslininkų projektams, kuriais kuriamos naujos verslo nišos, atitinkančios teritorijos specifiką ir didinančios vietos išteklių vertę vietos bendruomenei. Pagal šią priemonę remiamų verslo projektų pavyzdžiai: naujų gaminių iš vietos žaliavų gamyba (pvz., dekoratyvinių baldų gamyba panaudojant vietos medžiagas ir kt.), naujų paslaugų sukūrimas panaudojant vietos išteklius (pvz., šunų viešbučio steigimas netoli Druskininkų kurorto, netradicinių nakvynių organizavimas ir kt.), taip pat kitos iniciatyvos, padedančios pasiekti priemonės tikslą.

 

Galimi pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Druskininkų VVG teritorijoje (taikoma fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus);
  • juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje;
  • ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį Druskininkų VVG teritorijoje.

 

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • 70 proc., kai fizinis ar juridinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • 50 proc., kai fizinis arba juridinis asmuo atitinka mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus.

 

Visa informacija apie verslo priemonę teikiama Druskininkų vietos veiklos grupėje, adresu M. K. Čiurlionio g. 80, Druskininkai arba tel. 8 313 51320, mob. tel. 8 615 84052 (Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė)