- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Kviečiame dalyvauti mokymuose Druskininkuose „Kaip kurti socialinį verslą ir socialines inovacijas“

Kviečiame registruotis į mokymus Druskininkuose „KAIP KURTI SOCIALINĮ VERSLĄ IR SOCIALINES INOVACIJAS?“
Nemokamas seminaras

Data: 2018.11.28
Laikas: nuo 14.00 val. Iki 18.00 val.;
Vieta: Druskininkų savivaldybės administracija, Vasario 16-osios g. 7, Druskininkai 
Lektoriai: Monika Juknienė, Arūnas Survila;
Organizatorius: Druskininkų vietos veiklos grupė. Registracija iki lapkričio 26 d. tel. 861584052 (Agnė) arba el. paštu vvg@druskininkai.lt

RENGINIO METU KALBĖSIME APIE:

– praėjusio Europos sąjungos laikotarpio gerąsias investavimo praktikas ir kaip jas galima pritaikyti kuriant socialiniu ir finansiniu požiūriu tvarius ateities projektus;

– tai, kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą;

– finansinio laikotarpio galimybes, kurios gali būti pasitelktos kuriant socialinius verslus ir socialines inovacijas;

– kaip sukurti efektyvų santykį su vietos savivalda, kuriant ir stiprinant socialines inovacijas.

RENGINIO PROGRAMA:

14:00 – 14:45 Įvadas į socialinį verslą ir socialines inovacijas

14:45 – 15:30 Gerosios Europos sąjungos investicinės praktikos – gerųjų praktikų analizė

15:30 – 17:00 Kaip sukurti gerą socialinę inovaciją ar socialinį verslą? Inovacijų kūrimo metodai

17:00 – 18:00 Finansinio laikotarpio galimybės socialiniam verslui – resursų žemėlapis

Po renginio diskutuosime apie Druskininkų VVG vietos plėtros strategijos priemonės „Kaimo gyventojams skirtų pagrindinių vietos paslaugų ir susijusios infrastruktūros gerinimas“ (kodas LEADER-19.2-SAVA-9) įgyvendinimą, rengiamą finansinių sąlygų aprašą, atrankos kriterijų  nustatymą, projektų idėjas ir kt.

Veikla vykdoma pagal projektą, kurį įgyvendina NVO Avilys:
„Kurk lokaliai“, Projekto Nr. 12.0.1-CPVA-K-204-01-0046,
Finansuojamą iš Europos sąjungos socialinių fondų lėšų.

Skelbimas i mokymus socialines inovacijos [1]