Druskininkų VVG dalyvavo LKBS posėdyje

Druskininkų VVG dalyvavo LKBS posėdyje

13 Kov Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupės administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, kovo 9 d. dalyvavo Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos (LKBS) visuotiniame susirinkime, kuris vyko Kaune, ASU. Susirinkime dalyvavo 34 Lietuvos rajonų bendruomeninių sąjungų atstovai ir svečiai: LR Seimo narė Guoda Burokienė, Vilniaus moterų namų įkūrėja Lilija Henrika Vasiliauskienė ir specialistė Evelina Dirmontaitė, ASU profesorė Vilma Atkočiūnienė, LEADER centro direktorės pavaduotojas Alvydas Grigaliūnas.

Susirinkimo metu buvo išklausytos ir patvirtintos: LKBS ir pirmininkės Jolantos Marijos Malinauskaitės 2017 m. veiklos, 2017 m. finansinės ir revizijos komisijos ataskaitos, pristatytas ir patvirtintas LKBS 2018 m. veiklos planas. Pirmininkei paprašius, buvo išrinkta ir patvirtinta dar viena LKBS pirmininkės pavaduotoja, Ukmergės bendruomenių sąjungos pirmininkė, Angelė Jokubynienė.

Susirinkimo dalyviai pasveikino vieną iš LKBS kūrėjų, Pasvalio rajono bendruomenių sąjungos pirmininką Stasį Butkų, 15 metų vadovavusį Pasvalio bendruomenėms. Nuo sausio mėnesio organizacijos vairą Stasys perdavė Helenai Simonaitienei. Bendruomeninio judėjimo senbūvis visiems palinkėjo kūrybiškumo ir geros sveikatos! Buvo padėkota LKBS partneriams, kurie visus 2017 m. dirbo kartu su sąjunga. Ypatingai LKBS pirmininkė dėkojo LEDER centro specialistei Kristinai Mockutei už bendradarbiavimą rengiant Lietuvos kaimo bendruomenių sąvadą.

Susirinkime vyko diskusijos apie prevencinį bendruomenės darbą dėl smurto artimoje aplinkoje; apie darbą su emigrantais bendruomenėse, apie stovyklas pasaulio lietuvių vaikams, apie Šimtmečio Antanines Antanave, kur kviečiami rinktis pasaulio Antanai, akciją „100 gerų darbų Lietuvai“, LKBS sąskrydį „Šimtmečio įkvėpti 2018“, apie perkančiąsias ir neperkančiąsiais organizacijas. Susirinkimo pabaigoje, diskusijas apibendrindamas LKBS pirmininkės pavaduotojas, Varėnos krašto VVG administracijos vadovas, Povilas Saulevičius sakė, kad bendruomeninis judėjimas turi kilti dar vienu laipteliu aukštyn link pilietinės visuomenės kūrimo ir palinkėjo visiems gražios, šventiškos Kovo 11-osios!

19850984_10208797141564720_1788753349_o 28880029_10208797141084708_94082909_o 29133988_10155693913998227_8397813695463292928_o 29196361_10155693913163227_3206629790148722688_o 29103574_10155693912868227_1940555327724322816_n