Druskininkų vietos veiklos grupė inicijavo tarptautinį projektą

Druskininkų vietos veiklos grupė inicijavo tarptautinį projektą

28 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė, drauge su partneriais Alytaus r. vietos veiklos grupe ir Šventosios žuvininkystės regiono vietos veiklos grupe inicijavo tarptautinį projektą su Markische Seen vietos veiklos grupe (Vokietijos, Branburgo žemių teritorija). Lapkričio pabaigoje Druskininkų vietos veiklos grupė Nacionalinei mokėjimo agentūrai pateikė paraišką Bendradarbiavimo  paieškos: Lietuva – Vokietija“ (paraiška pateikta gauti techninei paramai tarptautinio bendradarbiavimo projektui inicijuoti pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „LEADER“ veiklos sritį „VVG bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas“).

Druskininkų VVG tikslingai pasirinko projekto partnerius, nes yra užmezgusi partnerystes ryšius su Lietuvos teritorijoje veikiančiomis Alytaus rajono VVG ir Šventosios žuvininkystės regiono VVG, taip pat yra užmezgusi kontaktus ir su Vokietijoje veikiančia Märkische Seen VVG, kurios atstovai 2017 m. rudenį buvo atvykę į Lietuvą.  Šios vietos veiklos grupės buvo pasirinktos, nes jos turi patvirtintas VPS, kuriose kaip ir VVG VPS, taip pat yra numatyta orientuotis į mažas, vienalytes, socialiai atskirtas teritorijas, kurioms dažnai būdingos bendros tradicijos, vietinė tapatybė, bendri poreikiai ir lūkesčiai. Visus partnerius vienija tai, kad jos veikia kurortinių savivaldybių teritorijose, todėl bendru siekiu tampa užduotis kaip įveiklinti šalia kurortų esančias teritorijas ir jose gyvenančius žmones.

Planuojama, kad šis techninės paramos projektas ir būsimasis  tarptautinio bendradarbiavimo projektas skatins projekto partnerių teritorijose kurtis alternatyvios veikloms ir paslaugoms  bei  prisidės sprendžiant užimtumo ir nedarbo problemas kaime. Atsižvelgiant į kaimo visuomenės senėjimą, išskirtinis dėmesys planuojant tarptautinio bendradarbiavimo projektą  bus teiktinas jauniems žmonės, siekiančiam kurti turizmo  paslaugas partnerių  teritorijose. Taip pat  bus  siekiama VVG teritorijų socialiai pažeidžiamų žmonių grupių įtraukimo plėtojant projekto partnerių vietovių kultūrinio turizmo paslaugas ir veiklas.

Paramos lėšos suteiks galimybes kokybiškam dialogui, interesų suderinimui, o tai leis užtikrinti tarptautinio bendradrabiavimo projekto parengtumo kokybę.  Tikimasi, kad dalykiniai vizitai tarp partnerių Lietuvoje ir susitikimas su užsienio partneriu Vokietijoje, suteiks galimybes detaliau išdiskutuoti  būsimo tarptautinio bendradrabiavimo projekto idėją ir veiklų planą, leis  tinkamiau suplanuoti išlaidas bei sinchronizuoti projekto partnerių veiksmus.