Pakeitus Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją – sudarytos patrauklesnės sąlygos pareiškėjams

Pakeitus Druskininkų VVG teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategiją – sudarytos patrauklesnės sąlygos pareiškėjams

15 Sau Parašė į Naujienos | Komentarai

2018 m. sausio 12 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priėmė teigiamą sprendimą dėl Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategijos keitimo (toliau – Druskininkų VPS) , kurį atsižvelgiant į teisės aktų pasikeitimus pasiūlė Druskininkų vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas.

Pakeista Druskininkų VPS sudarys sąlygas pareiškėjams, kurie planuoja teikti „minkštus“ projektus gauti 95 proc. paramos, o mokymų projektams – 100 proc. paramos. Taip pat praplėstas pareiškėjų ratas, kuris pagal tam tikras priemones sudarys sąlygas paraiškas teikti ne tik kaimo bendruomenėms, NVO, bet ir biudžetinėms, viešosioms įstaigoms ir kt. Taip pat sudaryta galimybė kaimo bendruomenėms teikti bendruomeninio verslo projektus.

Tikimasi, kad šie pakeitimai sudarys prielaidas sėkmingai įgyvendinti Druskininkų VPS, nes sudarys sąlygas teikti vietos projektų paraiškas didesnei daliai pareiškėjų ir leis atrinkti pačius geriausius projektus, turinčius didesnę pridėtinę vertę Druskininkų kaimiškajai teritorijai.

Patvirtintą VPS strategiją galite rasti paspaudę ČIA Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija (aktuali redakcija 2018-01-12)