Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti verslo projektų paraiškas

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti verslo projektų paraiškas

28 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti verslo projektų paraiškas 

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo 2017 m. gruodžio 28 d. iki 2018 m. vasario 12 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Novatoriško ūkio ir verslo kūrimas bei plėtra, efektyviai panaudojant turizmo potencialą ir kitus vietos išteklius“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-7

Priemonės tikslas – skatinti novatoriško verslo kūrimą ir plėtrą efektyviau panaudojant turizmo ir kitus vietos išteklius.

Parama teikiama projektams, demonstruojantiems novatoriškos ūkinės veiklos galimybes, kurias atskleidžia efektyviai ir tausiai panaudojami turizmo ir kiti vietos ištekliai:

  • verslo pradžiai;
  • verslo kūrimui ir plėtrai.

Parama teikiama fizinių asmenų, ūkininkų ir verslininkų projektams, kuriais kuriamos naujos verslo nišos, atitinkančios teritorijos specifiką ir didinančios vietos išteklių vertę vietos bendruomenei. Pagal šią priemonę remiamų verslo projektų pavyzdžiai: naujų gaminių iš vietos žaliavų gamyba (pvz., dekoratyvinių baldų gamyba panaudojant vietos medžiagas ir kt.), naujų paslaugų sukūrimas panaudojant vietos išteklius (pvz., šunų viešbučio steigimas netoli Druskininkų kurorto, netradicinių nakvynių organizavimas ir kt.), taip pat kitos iniciatyvos, padedančios pasiekti priemonės tikslą.

Galimi pareiškėjai:

  • fiziniai asmenys, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Druskininkų VVG teritorijoje (taikoma fiziniams asmenims, išskyrus ūkininkus);
  • juridiniai asmenys: labai mažos, mažos, vidutinės įmonės, registruoti ir veiklą vykdantys VVG teritorijoje;
  • ūkininkai, deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą ir (arba) įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį Druskininkų VVG teritorijoje.

Didžiausia lėšų vietos projektui paramos suma negali viršyti: 50 000,00 Eur.

Didžiausia lėšų vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • 70 proc., kai fizinis ar juridinis asmuo atitinka labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
  • 50 proc., kai fizinis arba juridinis asmuo atitinka mažai ir vidutinei įmonei keliamus reikalavimus.
  • 50 proc., kai fizinis asmuo neatitinka labai mažai įmonei keliamų reikalavimų.

Projektai priimami nuo 2017 m. gruodžio 28 d. 9 val. iki 2018 m. vasario 12 d. 16 val.

Kvietimo dokumentacija ir reikalavimus rasite skiltyje „Projektų pareiškėjams“