Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas jaunimo aktyvinimui kaimo vietovėse

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas jaunimo aktyvinimui kaimo vietovėse

04 Gru Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas jaunimo aktyvinimui kaimo vietovėse 

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo lapkričio 28 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Jaunimo neformalaus ugdymo sąsajų stiprinimas su vietos bendruomenės organizavimu ir socialinės atskirties mažinimu“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-6

Priemonės tikslas – įtraukti vietos vaikus ir jaunimą į bendruomeninės veiklos organizavimą ir socialinės atskirties mažinimą, užtikrinant jaunosios kartos užimtumą ir kokybišką socializaciją

Priemonė skirta:

  • vaikų ir jaunimo užimtumo projektams, teminių stovyklų organizavimui, kai veiklos siejamos su vietos plėtros poreikiais, patriotizmo, savarankiškumo, atsakomybės ugdymu pvz., vaikų ir jaunimo įtraukimas į turizmo paslaugų organizavimą, aplinkos puoselėjimą, gyvosios kultūros tradicijos ir technologinės patirties perdavimo organizavimą (amatų mokymą, kulinarinio paveldo produktų ruošimą, bitininkystės paslapčių perdavimą ir kt.).
  • vaikų ir jaunimo įtraukimui į socialinių paslaugų, teikiamų bendruomenės lygiu, organizavimą, taip pat kitų bendrų veiklų su kaimo bendruomeninėmis organizacijomis ir kitomis NVO vykdymui.

Galimi pareiškėjai: jaunimo klubai, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, įsteigti Druskininkų savivaldybėje ir veikiantys VVG teritorijoje.

Projektai priimami nuo 2017 m. lapkričio 28 d. 9 val. iki 2018 m. sausio 8 d. 16 val.

Kvietimo dokumentacija ir reikalavimus rasite skiltyje „Projektų pareiškėjams“