- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas regioniniams produktams kurti

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia kaimo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas regioniniams produktams kaimo vietovėse kurti.

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo lapkričio 9 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8.

Priemonės tikslas – įtraukti Druskininkų krašto bendruomenes į regioninių produktų kūrimą ir vienyti krašto tapatumo vystymo iniciatyvas kuriant regioninių produktų ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemą.

Priemonė skirta:
– regioninių produktų sukūrimui (konkretiems vietos gaminiams, nematerialiems kultūros ir istorijos paveldo, produktams, kuriais prisdedama prie vietos gyventojų verslumo skatinimo, krašto unikalumo atskleidimo, turistinio patrauklumo didinimo, turizmo paslaugų įvairovės didinimo);
–  regioninių produktų ženklinimo bei kokybės palaikymo sistemos sukūrimui,
–  priemonių, padedančių profesionaliai kurti regioninius produktus, sukūrimui (kūrybinės stovyklos, sesijos, plenerai, kitos iniciatyvos).

Galimi pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, registruotos Druskininkų savivaldybėje ir veiklą vykdančios VVG teritorijoje.

Projektai priimami nuo lapkričio 9 d. 9 val. iki gruodžio 11 d. 16 val.

Kvietimo dokumentacija ir reikalavimus rasite skiltyje „Projektų pareiškėjams“ [1]