Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas regioniniams produktams kurti

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia teikti paraiškas regioniniams produktams kurti

08 Lap Parašė į Naujienos | Komentarai

Druskininkų vietos veiklos grupė kviečia kaimo bendruomenes, nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas regioniniams produktams kaimo vietovėse kurti.

Įgyvendinant Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015–2020 m. strategiją (toliau- Strategija), nuo lapkričio 9 d. skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal Strategijos priemonę  „Regioninių produktų kūrimas panaudojant krašto kultūros ir istorijos paveldą“ Nr.  LEADER-19.2-SAVA-8.

Priemonės tikslas – įtraukti Druskininkų krašto bendruomenes į regioninių produktų kūrimą ir vienyti krašto tapatumo vystymo iniciatyvas kuriant regioninių produktų ženklinimo ir kokybės palaikymo sistemą.

Priemonė skirta:
– regioninių produktų sukūrimui (konkretiems vietos gaminiams, nematerialiems kultūros ir istorijos paveldo, produktams, kuriais prisdedama prie vietos gyventojų verslumo skatinimo, krašto unikalumo atskleidimo, turistinio patrauklumo didinimo, turizmo paslaugų įvairovės didinimo);
–  regioninių produktų ženklinimo bei kokybės palaikymo sistemos sukūrimui,
–  priemonių, padedančių profesionaliai kurti regioninius produktus, sukūrimui (kūrybinės stovyklos, sesijos, plenerai, kitos iniciatyvos).

Galimi pareiškėjai: kaimo bendruomenės ir kitos NVO, registruotos Druskininkų savivaldybėje ir veiklą vykdančios VVG teritorijoje.

Projektai priimami nuo lapkričio 9 d. 9 val. iki gruodžio 11 d. 16 val.

Kvietimo dokumentacija ir reikalavimus rasite skiltyje „Projektų pareiškėjams“