Foto konkursas „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“

Foto konkursas „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“

17 Spa Parašė į Naujienos | Komentarai

Bendruomenės kviečiamos dalyvauti fotografijų konkurse „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“.

       Konkurso tikslas – skleisti Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų, asociacijų veiklų gerąją patirtį ir iniciatyvas, siekiama formuoti teigiamą įvaizdį apie kaimo ir miesto bendruomenių organizacijas, jų savanorius.  

      Konkurso specialusis tikslas – konferencijose ir valstybės institucijose organizuoti 2017 metų pabaigoje 5 kilnojamas parodas, kuriose bus eksponuojama 50 atrinktų geriausių konkurso darbų, vaizduojančių bendruomenių gyvenimą.

     Fotografija turi atitikti konkurso temą „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“.

      Konkursiniai darbai skirstomi į 2 kategorijas:

  1. Miesto bendruomenės teikia fotografijas šioms temoms –  (savanorystė, kultūra, bendruomenininko portretas, bendruomenės pasiekimai, bendruomenės problematika).

  2. Kaimo bendruomenės teikia fotografijas šioms temoms – (savanorystė, kultūra, bendruomenininko portretas, bendruomenės pasiekimai, bendruomenės problematika)

  Konkursas vyksta:

    – konkurso paskelbimas ir darbų priėmimas: nuo spalio 6 d. iki spalio 30 d.

    – darbų skelbimas balsavimo platformoje ir balsavimas: nuo lapkričio 1 d. iki lapkričio 15 d.;

    – rezultatų suvedimas ir darbų paruošimas parodoms – nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 1 d.

     Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos JPG, JPEG skaitmeniniu formatu. Fotografijų skaitmeninis dydis – ne mažesnis kaip 1,50 MB. Pateikiamų skaitmeninių bylų reikalavimai: 2500 px – minimalus didžiosios kraštinės ilgis; 4000 px – maksimalus didžiosios kraštinės ilgis; 1500 kB (1,5 MB) – mažiausias skaitmeninis dydis, 5000 kB (5 MB) – maksimalus skaitmeninės failo dydis.

    Su darbais pateikti konkurso dalyvio anketą, užpildytą Word formatu (nuostatų 1 priedas).

    Darbus siųsti elektroniniu paštu: lvbosajunga@gmail.com. Kartu su nuotraukomis  pridedama užpildyta dalyvio anketa.

    NUGALĖTOJŲ APDOVANOJIMAS 
    –  Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą paskelbiama per 5 dienas po LVBOS tarybos posėdžio.
    –  Geriausių konkursinių darbų iškilmingas autorių apdovanojimas vyks projekto „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“ baigiamojoje konferencijoje gruodžio mėn.
    –  Penki nugalėtojai dvejose kategorijose (po vieną iš kiekvienoje temoje) apdovanojami pagrindiniais prizais, o II ir III vietos laimėtojai apdovanojami paskatinamaisiais prizais.
     – Geriausi darbai (30) bus eksponuojami parodose gruodžio mėn..
     –  LVBOS taryba atrenka trisdešimt geriausių darbų parodoms „Vietos bendruomenių džiaugsmai, rūpesčiai ir pasiekimai“. Spausdintų fotografijų paroda bus eksponuojama SADM, ŽŪM, Kultūros ministerijoje, Seime, baigiamosiose projekto konferencijose. Nuotraukos gali būti eksponuojamos ir kitose viešosiose vietose. Virtuali paroda bus eksponuojama Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos interneto svetainėje www.lvbos.lt.
Konkursą organizuoja Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga (toliau, – LVBOS), vadovaudamasi Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau, – SADM) Programos 05.02 „Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių plėtra“ priemonės „Įgyvendinti Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo veiksmų plano priemones“ priemonės „Finansuoti konkurso būdu atrinktus NVO ir bendruomenines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus“ finansuojamo SADM biudžeto lėšomis projekto „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių stiprinimas ir plėtra“ veiklų įgyvendinimo planu.

 

fotokonkursas