- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Druskininkų VVG teritorija

Druskininkų VVG teritorija apima pietinėje Lietuvos dalyje esančią Druskininkų savivaldybę, išskyrus Druskininkų miestą kur gyventojų skaičius viršija 6000.

VVG teritorija apima Viečiūnų ir Leipalingio seniūnijas, bendras jos plotas – 446,73 km2, t.y. 0,7 proc. šalies, ir 8,2 proc. Alytaus apskrities teritorijos. Teritorija yra pietinėje Lietuvos ir Alytaus apskrities dalyje. Šiaurėje VVG teritorija ribojasi su Alytaus rajono savivaldybe, Vakaruose – su Lazdijų rajono savivaldybe, Rytuose – su Varėnos rajono savivaldybe. Pietinėje dalyje VVG teritorija ribojasi su Baltarusijos valstybe. Druskininkų kurortą ir Baltarusijos šiaurės vakarų administracinį centrą, istoriniu požiūriu glaudžiai susijusį su Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raida, Gardino miestą skiria tik apie 40 km dydžio atstumas. Druskininkų savivaldybė yra netoli Lenkijos Respublikos (atstumas apie 50 km ) ir tik 108 km skiria Druskininkus nuo Lenkijos vasaros atostogų sostinės – Augustavo miesto.

[1]

Pav. Druskininkų VVG teritorija plyti pietinėje Lietuvos ir Alytaus apskrities dalyje

 

Miškai sudaro net 69,2 proc. savivaldybės teritorijos, užstatyta teritorija – 2,4 proc., vandenys – 2,4 proc., keliai – 1,9 proc., žemės ūkio naudmenos – 20,2 proc., kita žemė – 3,8 proc.[1] [2] Per savivaldybę iš pietų į Šiaurę teka Nemunas, čia telkšo 49 ežerai.

 

VVG teritorijos strategiškai gera geografinė padėtis. Tai Europos Sąjungos išorinė siena su Baltarusija. Druskininkuose veikia Lietuvos ir Baltarusijos pasienio muitinės.

 

Savivaldybėje palyginti gerai išvystytas kelių tinklas. Per savivaldybę eina valstybinės reikšmės keliai Vilnius – Varėna – Gardinas (Nr. A4, magistralinis), Leipalingis – Kapčiamiestis (Nr. 2505), Leipalingis – Lazdijai – Kalvarija (Nr. 134), Druskininkai – Leipalingis – Seirijai (Nr. 180), Merkinė – Leipalingis (Nr.133), regiono keliai Grūtas – Druskininkai, Druskininkai – Marcinkonys, Druskininkai – Švendubrė, savivaldybės kaimus jungia vietiniai keliai.