- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Apie Druskininkų VVG

Druskininkų vietos veiklos grupės (VVG) ištakos siekia VVG „Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija“ veiklą. Pastaroji vietos veiklos grupė, įkurta 2004 m., apėmė visą Dzūkijos regioną (keturias savivaldybes), o kartu ir Druskininkų savivaldybės kaimiškąją teritoriją. Įvertinus situaciją, naujam, 2007-2013 m. programavimo laikotarpiui buvo nutarta kurti atskiras vietos veiklos grupes, veikiančias rajono/savivaldybės kaimiškų teritorijų ribose. Tad VVG „Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija“ buvo reorganizuota. Vietoje vienos VVG ėmė veikti 4 naujos vietos veiklos grupės – Alytaus r. VVG, Varėnos krašto VVG, Dzūkijos kaimo plėtros partnerių asociacija (tik Lazdijų r. ribose) ir Druskininkų VVG.

Druskininkų vietos veiklos grupė buvo įsteigta 2008 m. gruodžio mėn., jos paskirtis – spręsti Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos problemas. 2008 m. gruodžio 15 d. steigiamojo susirinkimo metu buvo pasirašyta asociacijos „Druskininkų vietos veiklos grupė” steigimo sutartis. Druskininkų vietos veiklos grupės steigėjais tapo devynios kaimų bendruomenės ir Druskininkų savivaldybės Taryba.

Druskininkų vietos veiklos grupė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007 – 2013 metų programos IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemones “Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti” antrosios veiklos srities “Techninė parama kaimo vietovių studijoms atlikti, antrosios vietos plėtros strategijoms rengti ir atnaujinti, asmenims rengiantiems ir (arba) atnaujinantiems vietos plėtros strategiją, mokyti“ 2010 metais parengė Druskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategiją. Jos įgyvendinimui skirta 5,33 mln. Lt parama.

Druskininkų vietos veiklos grupė (VVG) atsakingai įgyvendino 2010-2015 metų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros strategiją. Per šį laikotarpį rekonstruoti ir atnaujinti net 9 bendruomenių namai, sutvarkytos erdvės turiningam laisvalaikiui, organizuojamos įvairios edukacinės programos, mokymai, užsiėmimai. Siekiant ir toliau didinti kaimiškosiose teritorijose gyvenančių žmonių aktyvumą bei verslumą, parengta 2015-2020 metų vietos plėtros strategija, kuri įvertinta 100 balų ir skirta 1 142 758 Eur pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonę LEADER jos įgyvendinimui. (Projektas „Druskininkų vietos veiklos grupės teritorijos vietos plėtros 2015-2020 m. strategija“ Nr. 42VS-KA-15-1-06804-PR001).

Druskininkų VVG teritorijos vizija iki 2023 m.:

Druskininkų VVG teritorija 2023 m. – tai klestintis Dzūkijos kraštas, kuriame gera gyventi, ilsėtis ir kurį įdomu pažinti, nes čia gyvena tautines tradicijas ir gražią gyvenamąją aplinką puoselėjanti, solidari ir sumani bendruomenė – visavertė Druskininkų kurorto sėkmės istorijos kūrėja.