- DVVG - http://www.dvvg.lt -

Anketa

VIETOS SITUACIJOS IR KAIMO GYVENTOJŲ POREIKIŲ TYRIMO ANKETA

Druskininkų vietos veiklos grupė (toliau – VVG), jungianti vietos valdžios, pilietinės visuomenės ir verslo atstovus, kviečia savivaldybės gyventojus prisidėti rengiant 2014–2020 m. vietos plėtros strategiją, atitinkančią LEADER programos reikalavimus.

Atlikdama vietos situacijos analizę VVG orientuojasi į vietos gyventojų poreikius, todėl vykdo plačią kaimo gyventojų apklausą. Prašome Jūsų atsakyti į anketoje pateiktus klausimus. Jūsų atsakymai padės VVG nuspręsti, kokioms kaimo gyvenimo sritims skirti ES investicijas. Prašome nepraleisti nei vieno klausimo. Iš anksto dėkojame už nuoširdžius ir išsamius atsakymus!

Anketą, skirtą pildyti kompiuteriu rasite ČIA [1]

Užpildytą anketą prašome siųsti el. paštu vvg@druskininkai.lt


KLAUSIMYNAS DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINĖMS ORGANIZACIJOMS

Šią apklausą organizuoja Druskininkų vietos veiklos grupė (toliau – VVG). Apklausos tikslas – atskleisti Druskininkų savivaldybės nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) veiklos galimybes.

Artėjant naujajam ES paramos 2014–2020 m. laikotarpiui svarbu žinoti, kokį vaidmenį nevyriausybinės organizacijos gali atlikti spręsdamos kaimo gyventojams svarbius reikalus.

Apklausos duomenys padės tiksliau nustatyti paramos nevyriausybinėms organizacijoms ir kaimo bendruomenėms kryptis bei priemones. Iš anksto dėkojame už Jūsų atsakymus!

Anketą, skirtą pildyti kompiuteriu rasite ČIA [2]

Užpildytą anketą prašome siųsti el. paštu vvg@druskininkai.lt

Papildomą informaciją teikia VVG vadovas Alvydas Varanis ( tel. 8 687 49 038), administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė (tel. 8 615 84052), administratorius Artūras Skausmenis (tel. 8 607 69633) arba el. p. vvg@druskininkai.lt.