Čekijoje vykusios LEADER parodos galerija

Čekijoje vykusios LEADER parodos galerija

2011 m. gegužės 17 – 18 dienomis Štramberko mieste, Moravijos regione, Čekijoje įvyko tarptautinė geros praktikos pavyzdžių, bendradarbiavimo gairių konferencija – paroda „Leader Fest 2011“, skirta susipažinti su 26 ES šalių patirtimi, įgyvendinant priemones, susijusias su kaimų atnaujinimu ir plėtra. Konferencijoje su kitais Lietuvos vietos veiklos grupių (VVG) nariais iš Šilutės, Jonavos, Ukmergės, Pakruojo, Kėdainių, Pagėgių dalyvavo ir Druskininkų vietos veiklos grupės administratorė Agnė Jazepčikaitė-Gaidienė, Viečiūnų kaimo bendruomenės tarybos narė, l.e. pirmininkės pareigas Jolita Miliauskienė, Bilso kaimo bendruomenės narė Ingrida Generauskienė, Kairiojo Nemuno kranto bendruomenės narė Gražina Vaikšnorienė.

Gegužės 17 d. dalyviai nuvyko iki Čekijos Štramberko miestelio, kuris įsikūręs kalvotoje teritorijoje, turinčioje daug gatvelių su smulkiomis parduotuvėlėmis, kavinukėmis, dirbtuvėlėmis. Centrinėje miesto aikštėje dalyvius pasitiko mugė, grojo čekų liaudies muzikantai, šoko šokėjai nacionaliniais rūbais. Organizatoriai pasiūlė apsilankyti skirtingose konferencijų salėse, kuriose buvo pristatomi įvairių šalių pranešimai, įteikti informatyvūs bukletai apie atskirus regionus. Įvairių šalių atstovai – čekai, lenkai, slovakai, estai, latviai, vengrai ir kiti – pristatė vietos ir tarptautinius projektus susijusius su Leader ir kaimo plėtros programų įgyvendinimu.

Dalykiniuose susitikimuose su Čekijos bendruomenių ir VVG atstovais kalbėta apie Čekijos LEADER programos įgyvendinimą 2007-2013 m., VVG ir bendruomenių vaidmenį, įgyvendinant kaimų atnaujinimo ir plėtros projektus, bendrauta su jų vykdytojais. Diskutuota apie LEADER vietos plėtros strategijų ir projektų įgyvendinimo gerąją patirtį ir 2007-2013 m. laikotarpio pasiekimus įgyvendinant LEADER metodą, ypatingą dėmesį skiriant į patirties ir geros praktikos pavyzdžių keitimąsi, taip pat į LEADER metodo ateitį 2014-2020 m.

Sekančią dieną tęsėsi vietos bei ES LEADER produktų mugė ir kultūros pristatymas. Dalykiniame susitikime su Čekijos bendruomenių ir VVG atstovais diskutuota apie LEADER vietos plėtros strategijų po 2013 m. ateitį, taip pat vyko šalių teisinės bazės ir geros patirties, įgyvendinant Kaimų atnaujinimo priemones (KAP), pristatymas, siekiant bendro tikslo – kurti patrauklią aplinką gyventi ir dirbti kaimo vietovėse realizuojant specialius tikslus: padidinti kaimų gyvenamosios aplinkos patrauklumą; sumažinti gyventojų mažėjimą kaimo vietovėse; išsaugoti kultūrinį paveldą, įkuriant ir vystant tradicinių amatų centrus.

Čekijoje Druskininkų delegacija aplankė ir netoli Brno miesto – Macochos stalagmitų – stalaktitų urvus, o grįžtant į Lietuvą, Lenkijoje aplankė Veličkų regione esančias druskų kasyklas.