- DVVG - http://www.dvvg.lt -

2010-2015 m.

ĮVADAS

 

Druskininkų vietos veiklos grupės (VVG) parengta vietos plėtros strategija numato savivaldybės kaimiškų vietovių kaimo plėtrą 2010 – 2015 m. laikotarpiu. Strategijos rengėja – Druskininkų VVG valdyba. Strategijos dokumentas parengtas per 2009 m. rugsėjo – 2010 m. vasario mėn., pasinaudojus Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos parama pagal IV krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Parama VVG veiklai, įgūdžiams įgyti ir aktyviai pritaikyti“. Vadovaujantis LR žemės ūkio ministro įsakymu patvirtinta metodika, strategijai įgyvendinti skiriama 5,33 mln. Lt parama.

Atlikus išsamią teritorijos socialinės ekonominės situacijos ir gyventojų poreikių analizę bei stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (SSGG) analizę buvo suformuluota tokia Druskininkų savivaldybės kaimiškosios teritorijos vizija:

Druskininkų VVG teritorija 2020 m. – tai kraštas, kuriame gera gyventi ir ilsėtis. Čia gyvena dzūkų kultūros tradicijas, gamtą ir gražią gyvenamąją aplinką puoselėjanti, susitelkusi ir versli bendruomenė – visavertė Druskininkų kurorto plėtros partnerė.

Siekdama šios vizijos, VVG suformulavo du prioritetus:

 

 

Gyvenimo kokybės pokyčiams kaime pasiekti reikalingos žymiai didesnės investicijos, nei dabar skirta vietos plėtros strategijos įgyvendinimui. VVG tikisi, kad strategijos įgyvendinimo projektai suteiks stiprų impulsą VVG teritorijos viešajam gyvenimui, taip pat pagerės gyvenamoji aplinka ir darbo rinkos situacija. Didžiausiu laimėjimu VVG laikys žmonių sąmonės pokyčius: sustiprėjusį vietos gyventojų šeimininkiškumo jausmą, bendruomenės solidarumą, gebėjimą kaime organizuoti ekonominę veiklą ir užsidirbti.

Vadovaujantis LEADER metodo reikalavimais į strategijos rengimą buvo įtraukti vietos gyventojai, savivaldybė, kaimo bendruomenės ir kitos NVO, taip pat Druskininkų turizmo ir verslo informacijos centras bei kitos organizacijos. VVG valdyba nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems rengiant šį dokumentą.

Strategiją sudaro 6 struktūrinės dalys: pirmojoje pristatoma VVG ir jos veikla, antrojoje pateikiama situacijos ir gyventojų poreikių analizė, trečiojoje – SSGG analizė, ketvirtojoje – VVG vizija bei detalus prioritetų aprašas, penktojoje – strategijos įgyvendinimo planas, šeštojoje – strategijos rengimo metodika.

Strategijos rengimą konsultavo Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokslo ir technologijų parko Kaimo regioninės plėtros centro specialistai.

Atsisiųsti visą Drruskininkų kaimiškosios teritorijos vietos plėtros 2010-2015 m. strategiją doc formatu [1].

[2]

 

INFORMACIJA APIE PRIIMTUS IR ĮSIGALIOJUSIUS SPRENDIMUS SKIRTI LĖŠAS VIETOS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI [3]